31.05.2020
PL EN
25.10.2016 aktualizacja 25.10.2016

Choroba Alzheimera: jakie wyzwania jutro?

Najnowsze osiągnięcia i doniesienia naukowe w zakresie choroby Alzheimera, stwardnienia zanikowego bocznego i innych chorób neurodegeneracyjnych zostaną zaprezentowane 4 listopada w Warszawie. Na granty za udział w bezpłatnej polsko-francuskiej konferencji mogą liczyć młodzi naukowcy.

Wyniki swoich badań zaprezentują wybitni specjaliści w dziedzinie neurologii oraz biologii molekularnej. Z Francji przyjadą m.in. prof. Philippe Corcia oraz prof. Luc Zimmer. Wśród polskich specjalistów znajdą się prof. Tomasz Gabryelewicz oraz prof. Konrad Reydak.

Wynikami swoich badań podzielą się również młodsi badacze: dr Michalina Wężyk, dr Anna Barczak, dr Olivier Nicole i dr Raphaëlle Pardossi-Piquard.

Młodzi naukowcy będą mogli uzyskać dofinansowanie udziału w konferencji. Ambasada Francji ufundowała 20 grantów w wysokości 400 zł dla naukowców spoza Warszawy, którzy zarejestrują się i zaprezentują poster ze swoich badań.

"Najbardziej zależy nam na młodych naukowcach, żeby już na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej budowali sieć kontaktów w swojej dziedzinie" - mówi dr Michalina Wężyk, która jest równocześnie jedną z organizatorek konferencji.

Dodaje, że podstawą pracy kliniczno-badawczej wokół tych chorób jest dostęp do pacjentów, do wywiadu klinicznego i materiału biologicznego. Wymiana informacji na ten temat jest to szczególnie ważne w dobie nauki wielkoskalowej, wysokoprzepustowej, kompleksowej.

"Multigenowe podłoże chorób neurodegeneracyjnych jest wciąż do poznania i zweryfikowania" - tłumaczy dr Wężyk.

Uczeni nie badają już jednego genu np. w linii komórkowej badanej i kontrolnej, ale prowadzą badania na setkach pacjentów. Poszukują całych konglomeratów genowych, będących pod wpływem czynników środowiskowych i w konsekwencji sieci białkowych.

Oragnizatorami wydarzenia są Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN w Warszawie (IMDiK), Institut Français de Pologne oraz ambasada Francji w Polsce.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po rejestracji na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020