24.01.2021
PL EN
10.11.2016 aktualizacja 10.11.2016

Uniwersytet w Białymstoku wesprze białoruskie uczelnie

Uniwersytet w Białymstoku, wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Litwy i Finlandii prowadzi projekt, którego celem jest wdrożenie europejskich rozwiązań dotyczących kształcenia na białoruskich uczelniach. Na jego realizację uczelnie otrzymały blisko 1 mln euro z programu Erasmus+.

Projekt Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC) będzie realizowany przez trzy lata. Liderem jest hiszpańska Politechnika w Walencji, a partnerami - uniwersytety z Białegostoku, Wilna i Turku oraz jedna z hiszpańskich firm specjalizujących się w badaniach socjologicznych. Partnerami po stronie białoruskiej są uczelnie i instytucje zarządzające szkolnictwem wyższym – w sumie 10 podmiotów.

"Chodzi o to, by zaangażowane w nasz projekt szkoły wyższe i instytucje z Białorusi zapoznały się z unijnym podejściem do nauczania, a tamtejsi studenci – do uczenia się. W Unii Europejskiej wdrożony został proces boloński. Jednym z elementów wspólnej polityki w dziedzinie edukacji są tzw. Europejskie Ramy Kwalifikacji, opisujące, jaką wiedzę, kompetencje i umiejętności powinni zdobywać studenci na różnych poziomach kształcenia. Do tych wytycznych dostosowane są programy krajowe. Dzięki temu poziom i zakres kształcenia na różnych europejskich uczelniach jest podobny. To sprzyja mobilności studentów i wyrównuje ich szanse na europejskim rynku pracy" - mówi kierownik zespołu merytorycznego z Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Małgorzata Dajnowicz. "Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, zaprezentować rozwiązania w zakresie dydaktyki białoruskim partnerom. Pokazać im model skoncentrowany na mierzalnych efektach kształcenia uniwersyteckiego" - dodaje.

Uniwersytet w Białymstoku bierze udział w realizacji wszystkich projektowych zadań. Pracownicy UwB mają opracować model organizacji pracy dydaktycznej uczelni wyższych, który będzie koncentrował się na jakości i efektach kształcenia. Naukowcy z Białegostoku opracują też program szkoleń warsztatowych dla pracowników uczelni białoruskich. Jedno z takich spotkań eksperckich, w którym udział wezmą wszyscy partnerzy projektu, odbędzie się w siedzibie UwB.

W skład zespołu merytorycznego realizującego projekt z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku oprócz dr hab. Małgorzaty Dajnowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego wchodzą także dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz dr Katarzyna Szorc z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Pieniądze na realizację międzynarodowego projektu FOSTERC - blisko 1 mln euro - pochodzą z unijnego programu Erasmus+. Z tego Uniwersytet w Białymstoku otrzyma na swoje zadania ponad 70 tys. euro.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2021