25.09.2020
PL EN
24.11.2016 aktualizacja 24.11.2016

Głos nauki w walce ze smogiem

Jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i na świecie, a zwłaszcza w Małopolsce, gdzie od lat notuje się wysoki poziom pyłu zawieszonego oraz ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu? Kwestii tej poświęcone będzie II Forum Green Smart City, organizowane w poniedziałek (28 listopada) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

"Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Według raportu NIK Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!" - podają organizatorzy forum.

Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. niekorzystne położenie miasta, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja na temat stanu zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego eliminacji. Dlatego władze samorządowe, naukowcy, eksperci i mieszkańcy Małopolski podejmują dyskusję, która ma doprowadzić do podjęcia decyzji na rzecz poprawy jakości powietrza.

II Forum Green Smart City ma stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych. Forum przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni oraz reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa i gmin województwa małopolskiego.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych poświęcony będzie zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego w obszarach zurbanizowanych. Drugi odbędzie się pod hasłem "SMART CITY" i przedstawi techniczno-architektoniczne uwarunkowania środowiska miejskiego. Trzeci panel - "GREEN CITY" zaprezentuje znaczenie i funkcje zieleni w mieście, w tym perspektywy i ograniczenia roślin w obniżeniu toksyczności powietrza w terenie. Podsumowania obrad dokona rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Jak poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego Izabella Majewska, pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników, w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów i uczniów szkół średnich z całej Małopolski.

Forum odbędzie się w godzinach od 11.00 do 15.00 w Auli Centrum Kongresowego UR, Al. 29 Listopada 46. Wstęp wolny.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020