21.10.2020
PL EN
18.01.2017 aktualizacja 18.01.2017

QuantERA: 34 mln euro na projekty dot. technologii kwantowych

34 mln euro wynosi budżet konkursu ogłoszonego przez sieć QuantERA 2017. O pieniądze mogą się starać międzynarodowe zespoły prowadzące badania z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 32 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

QuantERA stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe oraz wspólną strategię finansowania badań w zakresie technologii kwantowych. Poprzez koordynację działań partnerów QuantERA zachęca środowisko naukowe do współpracy międzynarodowej i działa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności badań europejskich na arenie światowej.

Budżet programu wynosi 34 milionów euro, z czego ponad 11 milionów pochodzi z Komisji Europejskiej. Całość zostanie przeznaczona na sfinansowanie projektów badawczych wyłonionych w międzynarodowym konkursie. Nabór wniosków potrwa do 15 marca 2017 r.

Zakres konkursu obejmuje tematy związane z badaniami kwantowymi (quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging, novel ideas and applications in quantum science and technologies).

W konkursie obowiązuje dwuetapowa procedura naboru wniosków. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017.

Termin składania skróconej wersji wniosku (tzw. pre-proposals) upływa 15 marca 2017 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

W konkursie uczestniczą kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Szczegółowe informacje o konkursie: http://quantera.eu/co-funded-call/call-documents

Zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie QuantERA NCN zaprasza do udziału w międzynarodowym dniu informacyjnym dla wnioskodawców, który odbędzie się 16 lutego 2017 r. na Malcie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020