Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.09.2021
PL EN
15.02.2017 aktualizacja 15.02.2017

Ponad 270 mln zł na badania naukowe w Polsce od FNP

Ponad 270 mln zł zamierza przeznaczyć w tym roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na wsparcie badań prowadzonych przez naukowców w Polsce. Ponad połowa tej kwoty zasili budżet programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), w ramach którego powstaną autonomiczne centra doskonałości.

Prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 2015 r. program MAB ma umożliwić stworzenie wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych. Na jego realizację FNP w 2017 roku przeznaczy ponad połowę wszystkich środków na badania prowadzone przez naukowców w Polsce, czyli ponad 135 mln zł.

Adresatami programu MAB są wybitni uczeni z Polski i z zagranicy, którzy chcą kierować projektem i zarządzać całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy.

\"Program Międzynarodowe Agendy Badawcze daje szansę na stworzenie w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki, wspieranie innowacyjności i na powstanie nowych miejsc pracy dla najlepszych uczonych. Projekt odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych o znaczącym dorobku naukowym, we współpracy ze strategicznymi partnerami z zagranicy\" – mówi prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - prof. Maciej Żylicz.

Trzeci konkurs w programie zostanie ogłoszony w kwietniu br. Na złożenie wniosku naukowcy będą mieli czas do końca czerwca. Sugerowana wysokość finansowania MAB na pięć lat to około 35 mln zł, z możliwością powiększenia. Łączny budżet projektu wynosi ponad 526 mln zł. Środki te umożliwią powstanie do 10 jednostek realizujących MAB w Polsce wyłonionych w czterech konkursach.

Najwięcej środków w 2017 roku FNP zamierza przeznaczyć na tworzenie zespołów badawczych. Ze środków tych mogą skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe w programie TEAM, jak i młodzi doktorzy, którzy mogą ubiegać się o wsparcie na stworzenie pierwszego zespołu w programie FIRST TEAM. Specjalną ofertę skierowano także do naukowców, którzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Z myślą o nich powstały programy TEAM-TECH oraz TEAM-TECH CORE FACILITY.

W programie POWROTY Fundacja zamiera też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza nauką. W ramach programu HOMING oferowane są natomiast granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub przyjechać do Polski z zagranicy. Konkursy w tych programach będą ogłaszane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Najmłodsi i najzdolniejsi badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki będą mogli ubiegać się o stypendia w programie START, którego celem jest wsparcie finansowe młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej, tak aby mogli oni w pełni poświęcić się pracy naukowej.

Z kolei autorzy zainteresowani opublikowaniem swoich prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych będą mogli składać wnioski w programie MONOGRAFIE. Finansowanie obejmuje koszty wydania pracy w serii MONOGRAFIE FNP oraz honorarium dla autora.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021