14.07.2020
PL EN
08.03.2017 aktualizacja 08.03.2017

PWSZ w Płocku planuje nowe kierunki studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Płocku (Mazowieckie) planuje sześć nowych kierunków studiów: nowe media, analiza danych i data mining, finanse z elementami matematyki oraz położnictwo na poziomie licencjackim, a na magisterskim - pielęgniarstwo i filologia.

Otwarcie nowych kierunków studiów zależy od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). „Jeśli otrzymamy decyzje pozytywne, studia na nowych kierunkach zostaną uruchomione od października 2017 r.” – podkreślił prof. dr hab. nauk medycznych Maciej Słodki, rektor płockiej PWSZ.

Uczelnia złożyła już wnioski do MNiSW o utworzenie kierunków: finanse z elementami matematyki, pielęgniarstwo, nowe media, analiza danych i data mining oraz położnictwo, a w przypadku filologii opracowywanie stosownego wniosku jest na ukończeniu. W ramach planowanych kierunków studiów, obejmujących położnictwo i pielęgniarstwo, konieczne były wnioski także do Ministerstwa Zdrowia.

Przygotowywany przez płocką PWSZ kierunek analiza danych i data mining to studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, łączące elementy matematyki i informatyki, obejmujące m.in. pobieranie, łączenie i ocenę danych pochodzących z różnych źródeł, jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, czy internet. Z kolei na kierunku studiów nowe media, także licencjackim, stacjonarnym i niestacjonarnym, będą się kształcić osoby chcące zdobyć interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego.

Wśród planowanych nowych kierunków płockiej PWSZ jest filologia. To studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, pozwalające na ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jednocześnie na aktywność w międzynarodowym środowisku, w tym zawodowym, np. w dyplomacji, biznesie i turystyce. Natomiast kierunek magisterski pielęgniarstwo, również studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, przygotowywał będzie do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w każdym wieku, w tym do samodzielnych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz do prowadzenia edukacji prozdrowotnej.

PWSZ w Płocku działa od 2000 r. Uczelnia powstała z połączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. Obecnie na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, kształci się tam ok. 2300 studentów na 9 kierunkach: ekonomia, filologia, pedagogika, praca socjalna, matematyka, informatyka oraz pielęgniarstwo i kosmetologia, a od roku akademickiego 2016/17 także na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

PAP - Nauka w Polsce

mb/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020