28.09.2020
PL EN
23.03.2017 aktualizacja 23.03.2017

Fulbright szuka stypendystów, którzy wyjadą do USA

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta szuka studentów i doktorantów, którzy chcą wyjechać do USA na stypendium trwające 6-9 miesięcy. Wyjazd odbędzie się w roku akademickim 2018/2019.

Do 19 maja potrwa nabór do dwóch programów: Fulbright Graduate Student Award oraz Fulbright Junior Research Award.

Pierwsze ze stypendiów, Fulbright Graduate Student Award, przeznaczone jest dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Stypendium to zapewnia status Foreign Fulbright Student w uczelni amerykańskiej, który uprawnia do uczęszczania na zajęcia w pełnym wymiarze godzin oraz korzystania z zasobów uczelni, takich jak biblioteki czy laboratoria.

W roku akademickim 2018/19 stypendysta otrzyma stypendium w wysokości do 47 tys. dol. Zagwarantowane jest również przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium. Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programy LLM oraz MBA.

Z kolei drugi program - Fulbright Junior Research Award  przyznawane jest doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020