12.07.2020
PL EN
20.04.2017 aktualizacja 20.04.2017

Ichnologia opowie o tropikalnym morzu w Europie

Tu, gdzie dziś stoją nasze domy, gdzie wieżowce drapią chmury, a autostrady łączą ze sobą europejskie stolice, dawniej rozciągało się płytkie, tropikalne morze. Kwitło w nim bujne życie. Tak wyglądał świat środkowego triasu. Cofnijmy się o jakieś 247-237 milionów lat...

Próby zrozumienia historii geologicznej naszej planety oraz pochodzenia nas samych podejmują ichnolodzy. Ichnologia jest nauką o śladach tworzonych przez organizmy w osadzie. Na podstawie badań kopalnych śladów zwanych skamieniałościami geolodzy odtwarzają paleogłębokości zbiornika wodnego, wnioskują na temat fizykochemicznych parametrów paleośrodowiska i dawnych wahań poziomu morza.

To, jak wyglądało środowisko w triasie środkowym, sprawdzi dr Michał Stachacz z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowiec bada, jak zespoły organizmów penetrujących i drążących osad reagowały na zmiany warunków środowiskowych w swoich czasach. Ustali też, które parametry środowiska miały największy wpływ na zachowanie tych organizmów.

"Organizmy, zwłaszcza te bez zewnętrznej muszli, pozostawiały różne ślady w osadzie, w którym chroniły się przed drapieżnikami lub szukały pokarmu. Kształt, wielkość czy orientacja śladów były nie tylko

kontrolowane przez sam organizm, ale także przez otaczające go środowisko i zmiany w nim zachodzące" - wyjaśnia adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej UJ.

Skały środkowotriasowe z zapisem działalności życiowej organizmów eksploatowane są w kilkudziesięciu kamieniołomach i łomach gospodarskich na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Projekt dra Stachacza połączy tradycyjne obserwacje terenowe i mikroskopowe z nowoczesną mikrotomografią rentgenowską i geochemią izotopów stabilnych wybranych pierwiastków lekkich. To pozwoli zrekonstruować zależności pomiędzy środowiskiem, organizmem a osadem. Badania dofinansuje Narodowe Centrum Nauki.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020