25.09.2020
PL EN
23.06.2017 aktualizacja 23.06.2017

Prof. Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa WAT

źródło: WAT, autor Grzegorz Rosiński źródło: WAT, autor Grzegorz Rosiński

Ekspert w dziedzinie mechaniki, prof. Eugeniusz Świtoński, otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczelnia doceniła m.in. wybitne zasługi profesora dla WAT i jego prace wdrożeniowe.

Prof. Świtoński jest dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej.

Jego naukowe zainteresowania obracają się wokół zagadnień mechaniki ośrodków ciągłych, budowy maszyn, głównie stateczności i dynamiki maszyn, mechatroniki i bioinżynierii. Jest także autorem i koordynatorem metodyki modelowania i optymalizacji cech dynamicznych mechatronicznych układów napędowych pojazdów specjalnych, z zastosowaniem nowatorskich teorii modelowania i metod numerycznych. Prowadził również nowatorskie badania naukowe dotyczące biomechanizmów, a szczególnie modelowania lokomocji i oceny stanu obciążenia narządów ruchu człowieka pod kątem eliminacji urazów.

"Szczególnie ważna w działalności profesora jest ścisła współpraca z przemysłem, gdzie wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań wynikających z jego prac badawczych" - podkreślił w laudacji promotor doktoratu honorowego prof. Tadeusz Niezgoda. - "Cechą charakterystyczną działalności profesora jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań każdego podjętego problemu badawczego, tworzenie nowych i lepszych rozwiązań oraz ich transfer do praktyki przemysłowej" - stwierdził.

W 1970 r. prof. Świtoński odbył staż naukowy w Wojskowej Akademii Technicznej, który stał się początkiem jego współpracy z uczelnią. Zarówno staż, jak i późniejsza współpraca z prof. Janem Szmelterem zapoczątkowały badania dotyczące stosowania i rozwoju metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych.

Doświadczenia zdobyte podczas stażu pozwoliły prof. Świtońskiemu na wprowadzenie metody elementów skończonych do dyskretyzacji ośrodka oraz przyczyniły się do zastosowania metody całkowania krokowego (metoda kolokacji) przy rozpatrywaniu zagadnień dynamicznych. Metodę tę uczony zastosował m.in. do analizy stereomechanicznej prasy, analizy stanu naprężenia elementów wielkiego pieca, oporowych walców składnych oraz korpusów obrabiarek. Były to pierwsze próby zastosowania metody elementów skończonych w projektowaniu maszyn na Politechnice Śląskiej.

"Prof. Świtoński wspierał i nadal wspiera zespoły badawcze Wojskowej Akademii Technicznej w ich rozwoju naukowym, podejmowaniu wspólnych tematów badawczych, a także upowszechnianiu zagranicą dorobku naukowego i wizerunku WAT jako wiodącej uczelni technicznej" - dodał prof. Niezgoda. Jak podsumował, wybitne zasługi prof. Świtońskiego dla WAT, godna naśladowania postawa etyczna oraz "niekwestionowany autorytet w kraju i na świecie" uzasadniają decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa WAT.

O uhonorowanie prof. Świtońskiego wystąpiła do senatu WAT Rada Wydziału Mechanicznego. Jego osiągnięcia naukowe zaopiniowane zostały przez senaty Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość zakończył wykład prof. Świtońskiego "Modelowanie w projektowaniu pojazdów specjalnych".

Od 1963 r. prof. Świtoński związany jest z Politechniką Śląską, z którą jest związany zawodowo do dnia dzisiejszego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995 r. Jest inicjatorem powstania i założycielem Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej, zaś w latach 2010-2013 był jego Dyrektorem. Podczas swojej kariery akademickiej prof. Świtoński wypromował ponad 200 dyplomantów oraz był promotorem 14 rozpraw doktorskich. Jest autorem 23 podręczników akademickich i monografii oraz ponad 300 artykułów naukowych. Tytuły doktora honoris causa przyznały mu już wcześniej Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Lubelska.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020