Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.07.2021
PL EN
16.08.2017 aktualizacja 16.08.2017

Po 1,5 mln zł czeka na projekty dot. dziedzictwa niepodległościowego Polski

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nawet po 1,5 mln zł mogą zdobyć projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez resort nauki trwa do 10 października.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach nowego programu "Szlakami Polski Niepodległej" finansowanie mogą zdobyć projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, które koncentrują się wokół zagadnień dotyczących dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.

Jak zapowiada MNiSW, finansowanie pochodzące z programu ma otrzymać nie więcej niż 10 wniosków; jeden projekt może uzyskać maksymalnie 1,5 mln zł.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny m.in.: przyczyniać się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad dziejami Polski od XIX do XXI wieku (w tym nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem Kresów); podejmować problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich; tworzyć nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość; wzmacniać świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

W szczególności mogą być to projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania wyników badań historii Polski w tym okresie: jednostki naukowe (m.in. uczelnie i instytuty badawcze), biblioteki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki (w tym muzea). Wsparcie finansowe może być przyznane na okres do pięciu lat. Z programu wyłączone są projekty finansowane z innych środków budżetowych.

Program "Szlakami Polski Niepodległej" ma służyć naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność. Jego bezpośrednim celem jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego.

Nabór wniosków trwa do 10 października br. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/szlakami-polski-niepodleglej-mnisw-oglasza-konkurs-na-stulecie-niepodleglosci.html (PAP)

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021