19.09.2020
PL EN
01.09.2017 aktualizacja 01.09.2017

Można zgłaszać kandydatury do Nagrody Naukowej COPERNICUS

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 17 października można zgłaszać kandydatury do Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS. Laur przyznawany jest dla współpracujących ze sobą badaczy z obu krajów, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Nagrodę otrzymuje co dwa lata od 2006 r. dwoje uczonych - jeden pracujący w Polsce, drugi - na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. EUR – po 100 tys. EUR dla każdego z laureatów.

Nagrodę przyznają wspólnie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - niemiecki odpowiednik Narodowego Centrum Nauki.

"Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych" - czytamy w komunikacie przesłanym w piątek PAP. Podkreślono, że wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał otwierający nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnoszące wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

O nagrodę mogą zawalczyć uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Muszą być liderami zespołów badawczych. Kandydaturę mogą zgłosić również sami zainteresowani.

Kandydatury oceni jury składające się z sześciu członków stałych – uznanych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego. Dopuszczalne jest powołanie czterech dodatkowych ekspertów, zależnie od dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów w danym konkursie.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Peter Rehling. Laureaci zostali wyróżnieni za badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Wcześniej nagrodę otrzymali prof. Marek Żukowski i prof. Harald Weinfurter. Ich wieloletnia współpraca przyniosła rezultaty w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które wpłynęły na rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji.

Termin zgłaszania kandydatów w siódmym konkursie o Nagrodę Naukową COPERNICUS upływa 17 października 2017 r. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem strony: https://elan.dfg.de/en.(PAP)

szz/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020