24.01.2021
PL EN
04.10.2017 aktualizacja 04.10.2017

Kraków/ AGH zainaugurowała 99. rok akademicki

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka (2-P) w pochodzie Senatu, pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fot. PAP/ Jacek Bednarczyk 04.10.2017 Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka (2-P) w pochodzie Senatu, pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fot. PAP/ Jacek Bednarczyk 04.10.2017

Ponad 32 tys. studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczęło w środę nowy rok akademicki. Jest to już 99. rok akademicki w historii tej uczelni. W inauguracji uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, podczas inauguracji przypomniał najważniejsze założenia proponowanej przez niego Ustawy 2.0.

„To jest nasza wspólna ustawa, powstała w szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim, doceniona przez Komisję Europejską i stawiana za wzór do naśladowania innym krajom unijnym” – zaznaczył wicepremier.

Zwrócił się także do środowiska akademickiego z prośbą o uwagi, propozycje, co do ostatecznego kształtu tzw. konstytucji dla nauki. „Chcę uspokoić, że zmiany nie wejdą w życie jednego dnia. Do 19 października czekamy na uwagi. Wiem, że społeczność AGH już takie propozycje wypracowała” – mówił minister.

Jak dodał, jest dumny z tego, że reforma wejdzie w życie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wśród założeń reformy Gowina jest m.in. podział uczelni na akademickie i zawodowe, poszerzenie autonomii uczelni i ich upodmiotowienie, poszerzenie kompetencji rektorów, powołanie rad uczelni.

Ustawa ma za zadanie podniesienie poziomu nauczania i nauki, stąd m.in. zmieni się rola habilitacji oraz mechanizm przyznawania doktoratów, których poziom od lat – w ocenie środowiska akademickiego – systematycznie się obniżał.

Reforma zakłada uproszczenie systemu finansowania uczelni, które otrzymywać będą dotacje z kilku, a nie z kilkudziesięciu (jak dotychczas) źródeł. Według założeń, będą konkursy grantowe nie tylko dla wybitnych naukowców, ale i dla dydaktyków. Zapowiadane jest także zwiększone finansowanie na naukę i szkolnictwo.

Do reformy Gowina w swoim wystąpieniu odniósł się rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. „Mamy nadzieję, że zaprezentowana podczas Narodowego Kongresu Nauki nowa ustawa, będzie odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby gospodarki. Jest ona częścią +Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+, który bez polskiej nauki, bez jej rozwoju i inwestycji, nie zostanie zrealizowany” – powiedział.

Jak zauważył, polskie uczelnie, mimo starań i zaangażowania, mają spore zaległości, które dzielą je od najlepszych światowych uniwersytetów. Słomka zaznaczył też, że sukcesy środowiska naukowego zależą od finansowania z budżetu państwa.

„Jestem jednak przekonany, że bez względu na zakres wprowadzonych zmian, nasza uczelnia z powodzeniem odnajdzie się w nowej rzeczywistości i z sukcesami kontynuować będzie swoją misję” – mówił rektor i zapowiedział, że AGH jak i całe środowisko polskich uczelni technicznych aktywnie włączy się w konsultowanie, dostosowywanie i wdrażanie nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

W przemówieniu rektor AGH poruszył też wątek niżu demograficznego. Jak zapewnił, AGH nie odczuwa tego zjawiska i tegoroczna rekrutacja jest dla uczelni satysfakcjonująca. Najlepsze kierunki, jak np. informatyka stosowana to prawie 7 osób chętnych na miejsce, a średnia w skali AGH wynosi 3 osoby na miejsce, co stanowi wzrost niemal o 7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Prof. Słomka zapewniał też o wysokim poziomie kształcenia w uczelni oraz przywoływał rankingi, w których AGH zajęła wysokie pozycje.

W AGH nowy rok akademicki rozpoczęło ponad 32 tys. studentów. Będą się oni kształcić na 58 kierunkach studiów w ramach 16 wydziałów. Dodatkowo swoje kwalifikacje będą podnosić uczestnicy kilkudziesięciu różnych kierunków studiów podyplomowych. Zajęcia poprowadzi 2 tys. pracowników naukowych, a do dyspozycji studentów będzie ponad 700 laboratoriów. Studenci będą mogli rozwijać swoje pasje naukowe w ponad 120 kołach naukowych. Na miłośników sportu czeka natomiast 30 różnych sekcji w ramach Akademickiego Związku Sportowego AGH Kraków, jednego z największych klubów AZS w Polsce.

Autor: Beata Kołodziej

bko/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021