24.01.2021
PL EN
16.10.2017 aktualizacja 06.11.2017

Rektor UP w Krakowie: deklarujemy współpracę przy tworzeniu Ustawy 2.0

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Deklarujemy ścisłą współpracę z wszystkimi osobami tworzącymi nową ustawę dotyczącą funkcjonowania szkół wyższych – mówił prof. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) w Krakowie, podczas inauguracji 72. roku akademickiego na tej uczelni.

W poniedziałek uczelnia uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2017/2018. Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak zaznaczył, że społeczność akademicka, po przedstawieniu przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina tzw. Ustawy 2.0, spotyka się już w innej, nowej rzeczywistości.

„Nadal deklarujemy, ścisłą współpracę z wszystkimi osobami tworzącymi nową ustawę dotyczącą funkcjonowania szkół wyższych i jesteśmy przekonani, że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie sprosta wszystkim wymaganiom i wyzwaniom nowej ustawy” – powiedział rektor.

Podkreślił, że UP jako najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce nie może sobie pozwolić na niską jakość. „Musimy się rozwijać i powiększać swój potencjał naukowy, rozwijać i intensyfikować badania, aplikować o nowe projekty badawcze” – mówił.

Zwrócił też uwagę, że większość wydziałów UP posiada potencjał porównywalny pod względem kadrowym i badawczym z wyróżniającymi się ośrodkami badawczymi kraju. Jak podkreślił, uczelnia będzie kłaść nacisk na współpracę międzynarodową oraz rozwój przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym multimedialnych, „by absolwent, w tym także przyszły nauczyciel, mógł uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne dla nowoczesnej, szybko zmieniającej się polskiej szkoły”.

Jego zdaniem warto być ambitnym i pozyskiwać nowe środki na rozwój, ponieważ na uczelnię przychodzi „wspaniała młodzież, szukająca najlepszego sposobu na własny rozwój i własne życie”. „Zapraszając ją do siebie, gwarantujemy jej spotkanie z ludźmi wybitnymi i ambitnymi, ludźmi wysokiej kultury i etyki, ludźmi twórczymi” – powiedział prof. Karolczak.

Obecny na inauguracji wiceminister nauki Piotr Dardziński zaznaczył, że reforma szkolnictwa ma sprawić, by system był bardziej efektywny i by służył uwalnianiu potencjału uczelni.

„Naszym problemem nie są kadry, ludzie, ale organizacja” – wskazał i zachęcał społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego do dalszych konsultacji przygotowywanej ustawy, zgłaszania uwag i propozycji.

W październiku naukę w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej rozpoczęło ok. 4,7 tys. studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Wybrano ich spośród blisko 15 tys. kandydatów.

23 proc. studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów wybrało kierunki kształcenia ściśle związane z pedagogiką (pedagogika ogólna, przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalna). Ogółem na siedmiu wydziałach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I, II i III stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2017/2018 studiować będzie ponad 12,5 tys. studentów.

Na uczelni pracuje blisko 1 tys. nauczycieli akademickich w tym ok. 270 samodzielnych pracowników nauki i bibliotekarzy, pracowników technicznych, informatyków, pracowników administracyjnych i obsługi. Łącznie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zatrudnionych jest prawie 1,5 tys. osób.

W związku z nowymi zasadami finansowania uczelni wyższych, w ostatnim roku uniwersytet przeszedł reorganizację strukturalną – wyodrębniono m.in. nowy wydział – Wydział Politologii, zatrudniono też nowych pracowników naukowych.

Na Wydziale Sztuki powołano nowy kierunek - Art & Design. Absolwent studiów magisterskich Art & Design otrzymuje tytuł magistra sztuki i dodatkowo może też ubiegać się o otrzymanie podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Ecole superieure d’art des Pyrenees-Pau Tarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje-Pau, Tarbes) we Francji.

Uniwersytet w ramach dwustronnych umów współpracuje z blisko 70 ośrodkami zagranicznymi. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

edytor: Ewelina Krajczyńska

bko/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021