Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.11.2021
PL EN
13.05.2019 aktualizacja 13.05.2019

Przemoc polityczna w analizie naukowej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Czy można przewidzieć, że zachowania powstałe na fali społecznej mobilizacji będą się radykalizować lub nie? Nad wyjaśnieniami cennymi dla zarządzania kryzysowego pracuje dr Joanna Rak, laureatka tegorocznego Stypendium im. Barbary Skargi przyznawanego w ramach programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Badaczka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu analizuje kulturę przemocy politycznej ruchów protestu, które powstały w Europie dotkniętej skutkami kryzysu ekonomicznego po wprowadzeniu przez rządy programów oszczędnościowych.

"Badam, co sprawia, że, pomimo wspólnych celów i wartości politycznych, stosują one odmienne narzędzia kontestacji politycznej i realizują różne strategie wykorzystania przemocy politycznej" - tłumaczy dr Joanna Rak.

Interesują ją teoretyczne i metodologiczne aspekty badań zorientowanych na wyjaśnianie i przewidywanie zachowań przemocowych. Politolog stworzyła kryteria do testowania poprawności definicji, klasyfikacji i schematów wyjaśniających. Jak wyjaśnia, kryteria te umożliwiają odnalezienie błędów w modelach teoretycznych. Dr Rak opracowała również zestaw narzędzi do porównywania właściwości i źródeł kultur przemocy politycznej. Dzięki tym narzędziom można wyjaśnić zmiany zachodzące na poziomie współczesnych struktur politycznych.

"Moją specjalnością jest weryfikowanie, modyfikowanie i konstruowanie narzędzi do badania działalności ruchów społecznych. Ich zastosowanie do badań empirycznych przyczynia się do rozwoju teorii ruchów protestu" - mówi dr Rak.

Jej praca ma również wymiar praktyczny. Jej efekty pozwalają przewidzieć, jakie zachowania przemocowe ruchów protestu mogą wystąpić w danym państwie w zależności od wystąpienia konkretnych konfiguracji mikro- i makroczynników. Zdaniem badaczki, są przydatne do tworzenia krajowych planów zarządzania kryzysowego, opracowywania siatek bezpieczeństwa dla zagrożeń protestem oraz optymalizacji procesu decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym.

Laureatka stypendium START w przyszłości planuje rozwijać teorie, dzięki którym można wyjaśnić podobieństwa i różnice między procesami przekształcania demokracji w systemy mające cechy reżimów niedemokratycznych.

Stypendium im. Barbary Skargi przyznawane jest za badania, które wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021