14.08.2020
PL EN
15.05.2019 aktualizacja 15.05.2019

Dr Małgorzata Kostrzyńska laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Dr Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego została tegoroczną laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka. Doceniono jej zaangażowanie w pracę na rzecz osób bezdomnych.

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów FNP.

Jak poinformowali PAP organizatorzy, dr Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego, która jest laureatką XIV edycji konkursu, współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi na rzecz budowania sieci współpracy, służącej wsparciu osób bezdomnych. Współpracuje również z reprezentantami świata nauki różnych dyscyplin. Dba o interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, zapewniając różne perspektywy postrzegania, jak również z organami miasta na rzecz projektowania systemowych rozwiązań bezdomności.

Kostrzyńska w 2014 r. obroniła pracę doktorską pt. "Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności" na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim.

W 2015 r. otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie, dzięki realizowanemu projektowi Skrzynka „Domni – Bezdomni” pracuje indywidualnie z bezdomnymi. Działa tam na rzecz zmiany postrzegania osób bezdomnych. Skrzynka jest pretekstem do nawiązania współpracy, kompleksowego wsparcia, towarzyszenia osobom bez domu. Daje też konkretne efekty ich wychodzenia z bezdomności. Stwarza możliwość spotkania tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy nie są obojętni i chcą wspierać, otworzyć się na może nieznany dotąd świat bezdomności.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Finał XIV konkursu odbył się 11 maja w Lublinie.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020