28.09.2020
PL EN
24.05.2019 aktualizacja 24.05.2019

Politechnika Świętokrzyska ze wsparciem na bazę naukowo-badawczą

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

20 mln zł dodatkowej rządowej subwencji otrzymała Politechnika Świętokrzyska (PŚk) w Kielcach na realizację długoletniej strategii rozwoju uczelni. Pieniądze mają pomóc w realizacji ważnych inwestycji w bazę naukowo-badawczą – m.in. laboratoriów niezbędnych do współpracy z przemysłem.

Symboliczny czek na 20 mln zł przekazał w czwartek w Kielcach władzom PŚk wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Sebastian Skuza. Wskazał on, że decyzję o przyznaniu dodatkowych funduszy dla kieleckiej uczelni podjął wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

Skuza podkreślał, że o wydatkowaniu subwencji decyduje uczelnia. "To jest właśnie jeden z filarów reformy 2.0 - zwiększenie autonomii uczelni. I ta autonomia zwiększa się również w obszarze finansowym - dotacje (przyznawane na konkretny cel i do wydania w określonym czasie - PAP) w większości zostały zastąpione przez subwencje" – wyjaśniał.

Wiceszef resortu nauki ocenił, że w trakcie prac nad reformą szkolnictwa wyższego pojawiły się głosy, że może się ona odbyć kosztem uczelni regionalnych. "Myślę, że dla każdego rodzaju uczelni ta reforma jest wielkim wyzwaniem. Myślę, że absolutnie nie potwierdziła się teza, że na tej reformie uczelnie regionalne mogą stracić. Absolutnie tak nie jest - stawiamy na uczelnie regionalne, mamy specjalne dla nich programy, jak np. Regionalna Inicjatywa Doskonałości" – wskazał Skuza.

Jak wyjaśniał rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński, dodatkowe fundusze mają wesprzeć ważne inwestycje w bazę naukowo-badawczą Politechniki Świętokrzyskiej, związane z realizacją dwóch dużych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

To projekt CENWIS (Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego), zakładający rozbudowę i wyposażenie bazy laboratoryjnej PŚk oraz udostępnienie jej na warunkach komercyjnych firmom. Kolejny - realizowany wspólnie z Głównym Urzędem Miar - przewiduje budowę nowoczesnego kampusu laboratoryjnego na potrzeby tej instytucji w Kielcach.

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą i jedyną państwową uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim. Kształci ok. 6 tys. studentów na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Uczelnia ma w tej chwili prawo do doktoryzowania w siedmiu dyscyplinach naukowych i prawo do habilitacji w czterech. 

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Bańcer

ban/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020