12.07.2020
PL EN
28.05.2019 aktualizacja 28.05.2019

Prezydent nominował 60 nowych profesorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda wręczył w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Janusz ADAMIEC - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Katowicach;

2. Marcin BARANOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

3. Jan BLECHARZ - profesor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;

4. Barbara BŁAŻEJCZYK-OKOLEWSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

5. Andrzej BOGUCKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

6. Krzysztof BRYNIARSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

7. Grażyna CIEPIELA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

8. Maria CIOCH - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

9. Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

10. Bazyli CZYŻEWSKI - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

11. Barbara DOROCKA-BOBKOWSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

12. Violetta DYMICKA-PIEKARSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

13. Andrzej DZIELIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

14. Agnieszka GNIAZDOWSKA-PIEKARSKA - profesor nauk biologicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

15. Małgorzata GRELA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

16. Przemysław HENSEL - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski;

17. Katarzyna HORBACZ - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

18. Anna HRABIA- profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

19. Teresa JACKOWSKA - profesor nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

20. Anna KABŁAK-ZIEMBICKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

21. Małgorzata KAJTA - profesor nauk medycznych, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

22. Bartosz KARASZEWSKI - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

23. Robert KŁOSOWICZ - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

24. Bożena KOCISZEWSKA-NAJMAN - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

25. Agnieszka KOŁACIŃSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

26. Mirosława KUPRYJANOWICZ - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet w Białymstoku;

27. Iwona KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA - profesor nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

28. Przemko KWINTA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

29. Daniel LIPIŃSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

30. Robert LITWIŃSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

31. Jolanta ŁUKASIEWICZ - profesor nauk biologicznych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;

32. Marcin MACHALSKI - profesor nauk o Ziemi, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

33. Tadeusz MAGIERA - profesor nauk o Ziemi, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu;

34. Tadeusz MALEWSKI - profesor nauk biologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

35. Anna MALICKA-KLEPARSKA - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

36. Ludmiła MARCINOWICZ - profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

37. Krzysztof MILEWSKI - profesor nauk medycznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

38. Przemysław NEHRING - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

39. Kesra NERMEND - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński;

40. Agnieszka PAWŁOWSKA - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Rzeszowski;

41. Przemysław PERLIKOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

42. Edyta PRONIEWICZ - profesor nauk chemicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

43. Konrad RACZKOWSKI - profesor nauk ekonomicznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;

44. Jolanta SACZKO - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

45. Stanisław SAWCZYN - profesor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;

46. Piotr STEFANOWICZ - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Wrocławski;

47. Łukasz STĘPIEŃ - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

48. Jerzy STOJKO - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

49. Marcin STOPA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

50. Łukasz SUŁKOWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

51. Paweł SZABELSKI - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

52. Maciej SZALENIEC - profesor nauk chemicznych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

53. Agnieszka SZUMNA - profesor nauk chemicznych, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

54. Robert ŚMIGIEL - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

55. Arkadiusz TELESIŃSKI - profesor nauk rolniczych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

56. Krzysztof TOMCZUK - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

57. Ireneusz WEYMANN - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

58. Małgorzata WITASZEK-SAMBORSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

59. Wiesław ZIMA - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

60. Jerzy ŻMUDZKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.(PAP)

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020