11.07.2020
PL EN
06.06.2019 aktualizacja 06.06.2019

Nocne światło szkodzi płazom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Światło w nocy może być wygodne dla człowieka, ale ekspozycja na nie może czynić płazy bardziej podatne na działanie dodatkowych stresorów – wynika z badania nowojorskiego Binghamton University.

"Badania na temat zanieczyszczenia światłem zyskały ostatnio na popularności – zaznacza biolog Jessica Hua. - Trudno jest znaleźć miejsce na Ziemi, które nie byłoby choć minimalnie nim dotknięte. Zdaliśmy sobie sprawę, że niewiele wiadomo, jaki ma ono wpływ na płazy. Ponieważ płazy są wrażliwe na zmiany w środowisku, są świetnymi organizmami modelowymi do studiowania, jak zanieczyszczenia różnego typu mogą wpływać na inne gatunki".

Hua, razem z innymi badaczami, wystawiała żaby na działanie różnych ilości światła: wzmożone światło dzienne oraz sztuczne światło w nocy (ang. artificial light at night – ALAN). Jak uznano, oba rodzaje oświetlenia powodowały, że wykluwało się mniej kijanek. Dodatkowo osobniki, które w nocy doświetlano, były większe, mniej aktywne, bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia solą drogową i miały więcej pasożytów.

"To niepokojące, zwłaszcza że są to powszechne stresory, z którymi borykają się płazy. Nocne światło samo w sobie nie musi mieć nadmiernie negatywnego wpływu, jednak od kiedy dzikie zwierzęta rzadko napotykają zaledwie jeden czynnik stresujący w swoim otoczeniu, to kombinacja zanieczyszczenia światłem i dodatkowych elementów może źle oddziaływać na populacje płazów" - uważa druga badaczka Grascen Shidemantle.

Shidemantle zamierza teraz sprawdzić, jak zanieczyszczenie światłem wpływa na inne organizmy ekosystemów wodnych, z którymi płazy mogą mieć do czynienia, np. larwy ważek, które są naturalnymi wrogami kijanek.

"Bardzo ważne jest zrozumienie, jak ludzie oddziałują na dziką przyrodę, aby można było podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje na temat m.in. urbanizacji – podkreśliła Shidemantle. - Prawdopodobne jest to, że działanie zanieczyszczenia światłem jest szersze – wpływ na płazy może przekładać się na inne organizmy, z którymi wchodzą one w interakcje w ekosystemie".

Wyniki obserwacji opublikowano w "Environmental Pollution". (PAP)

mrt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020