11.07.2020
PL EN
05.06.2019 aktualizacja 05.06.2019

KRASP apeluje o wzrost finansowania szkolnictwa i nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Realizacja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie powiedzie się bez zdecydowanego zwiększenia poziomu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki - oceniają rektorzy z KRASP i apelują do parlamentu i rządu RP m.in. o zachowanie tzw. reguły waloryzacyjnej, zapisanej w Ustawie 2.0.

Apel, opublikowany m.in. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego, podpisał przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Jak czytamy w apelu: szkolnictwo wyższe i nauka są siłą napędową pomyślnego rozwoju cywilizacyjnego Polski i głównym filarem modernizacji naszego kraju na najbliższe dziesięciolecia. Przyjęty przez Radę Ministrów Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oparty jest m.in. na tym fundamencie.

"Jednym ze strategicznych projektów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest reforma szkolnictwa wyższego i nauki, która została przedstawiona w przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ustawie 2.0. Jednak realizacja tego jednego z podstawowych i koniecznych warunków powodzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest wprowadzana właśnie Ustawa 2.0, nie dokona się, jeśli nie zostanie zdecydowanie zwiększony poziom finansowania szkolnictwa wyższego i nauki" - czytamy w apelu.

Rektorzy - jak czytamy w dokumencie - z satysfakcją przyjęli dotychczasowe działania resortu nauki i rządu, które doprowadziły do zwiększenia środków finansowych w nauce i w szkolnictwie wyższym. "Nie są one jednak wystarczające i jest to tylko pierwszy element dłuższego marszu, którego celem powinno być finalne zwiększenie nakładów budżetowych na naukę do poziomu co najmniej 1 proc. PKB, z aktualnego, kompromitującego Polskę i nasze ambicje, poziomu 0,44 proc. PKB (...)" - zauważają rektorzy.

Jak przypominają, Ustawa 2.0 ustaliła regułę, która określa waloryzowanie corocznie środków finansowych planowanych w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki o wskaźnik 1,25 w roku 2019 i jego wzrost co rok o 0,1. "Respektowanie przyjętych w Ustawie 2.0 regulacji dotyczących reguły waloryzacyjnej jest koniecznym minimalnym warunkiem prowadzącym do powodzenia przygotowywanych reform szkolnictwa wyższego i nauki, a w konsekwencji również warunkiem koniecznym powodzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - głosi apel.

Jest również - podkreśla KRASP - minimalnym warunkiem realizacji drugiego etapu przewidzianych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników uczelni, finansowania pionierskiej inicjatywy konkursu na uczelnie badawcze, a także nowego sposobu konstytuowania szkół doktorskich i stypendiów doktoranckich.

Potwierdzenie tych decyzji finansowych zostało przedstawione podczas ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Warszawie przez wicepremiera Jarosława Gowina, w obecności prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego - przypominają rektorzy.

"Z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy w tym kontekście zawartą w zaakceptowanym w kwietniu br. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, w części dotyczącej aktualizacji Planu Konwergencji, regulację, która mówi o +konieczności przesunięcia w czasie ścieżek wydatków zdeterminowanych w niektórych ustawach sektorowych+" - piszą rektorzy w apelu.

Wyjaśniają, że taka regulacja, "bez dodatkowej specyfikacji, doprowadziłaby do złamania nie tylko przytoczonej w Ustawie 2.0 reguły waloryzacyjnej, powodując niezrealizowanie celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki, a w konsekwencji do fiaska Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadziłaby także, łamiąc zawartą ze środowiskiem umowę społeczną, do utraty zaufania środowiska akademickiego i szerokich kręgów społecznych z nim związanych do Rządu RP".

"Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się zatem do Sejmu RP i Rządu RP z apelem, aby przewidywana w Planie Konwergencji możliwość blokowania lub przesuwania w czasie sztywnych wydatków państwa nie odnosiła się do środków finansowych krytycznie niezbędnych dla powodzenia wdrożenia działań przewidzianych w Ustawie 2.0, a w konsekwencji koniecznych także do realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, i aby planowane na te działania środki finansowe znalazły się w przewidywanym agregacie prawnie zdeterminowanych wydatków budżetu państwa" - apelują rektorzy.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020