02.03.2021
PL EN
13.06.2019 aktualizacja 13.06.2019

Gowin: będzie systematyczny wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Fot. PAP/Jacek Bednarczyk 10.06.2019. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Fot. PAP/Jacek Bednarczyk 10.06.2019.

Możemy liczyć w kolejnych latach na systematyczny wzrost nakładów na naukę oraz szkolnictwo wyższe w stosunku do PKB - zapowiedział w czwartek w Łomży wicepremier, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin wziął udział w gali z okazji jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (PWSIiP). Odniósł się tam do wtorkowego posiedzenia rządu. Powiedział, że „rząd podjął we wtorek decyzję o tym, że nie będzie proponowanego wcześniej, jako jeden z wariantów budżetowych, automatycznego zamrożenia ścieżek wzrostu wydatków na służbę zdrowia i naukę oraz szkolnictwo wyższe”.

Dodał, że większe pieniądze na naukę to warunek konieczny dla rozwoju polskich uczelni, ale też dla rozwoju całego kraju. Zaznaczył, że „nie zbudujemy prężnej gospodarki, zamożnego społeczeństwa, nowoczesnego państwa, jeżeli nie będziemy konkurować ze światem także pod względem nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę”.

Jarosław Gowin zwracając się do obecnych na uroczystości władz samorządowych przypomniał, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym daje „dużo szersze niż do tej pory możliwości współfinansowania uczelni przez samorząd terytorialny”. „Mam nadzieję, że otwartości ze strony rządu towarzyszyć będzie też otwartość na potrzeby łomżyńskiej uczelni ze strony samorządu regionalnego i miejskiego” - powiedział.

Gowin z okazji jubileuszu łomżyńskiej uczelni, przekazał na ręce jej rektora, prof. Dariusza Surowika, symboliczne czeki.

Rektor PWSIiP w Łomży przypomniał, że uczelnia powstawała „w atmosferze wielkich nadziei”. „Impulsem do narodzin uczelni były ambicje decydentów i mieszkańców, którzy po reformie podziału administracyjnego z 1999 r. szukali nowej szansy dla miasta. Kamieniem węgielnym tego inkluzyjnego projektu była potrzeba potwierdzenia zakorzenionych w wielowiekowej historii Łomży miastotwórczych aspiracji jej wybitnych przedstawicieli” - zaznaczył rektor.

PWSIiP została powołana 22 czerwca 2004 r. Początkowo jej misją było „tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw”, a od 2012 r. - „kształcenie praktyków”. Pierwszym rektorem uczelni był prof. Kazimierz Pieńkowski.

W PWSIiP studiuje prawie dwa tysiące żaków. Od początku działania uczelni, jej mury opuściło blisko sześć tysięcy absolwentów, a jej wykładowcy zdobyli dziewiętnaście stopni doktora, siedemnaście stopni doktora habilitowanego oraz cztery tytuły profesorskie.

Uczelnia obecnie kształci na czternastu kierunkach. W ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” zajęła siódme miejsce wśród innych publicznych uczelni zawodowych. (PAP)

Monika Zdziera

mzd/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021