29.09.2020
PL EN
19.06.2019 aktualizacja 19.06.2019

Kolejna edycja stypendiów prezydenta Łodzi dla studentów łódzkich uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rusza IX edycja stypendiów naukowych prezydenta Łodzi dla osób, które planują rozpoczęcie w październiku 2019 r. studiów na łódzkich uczelniach. Łączny budżet przeznaczony na te stypendia na rok akademicki 2019/2020 wyniesie 270 tys. zł - poinformował PAP łódzki magistrat.

Grzegorz Gawilk z Urzędu Miasta Łodzi przypomniał, że o stypendia mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2019 r. studiów na łódzkich uczelniach. Dodał, że nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa do 31 lipca.

Wyboru stypendystów dokona komisja stypendialna, powołana przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską, a składająca się z przedstawicieli miasta oraz łódzkich uczelni publicznych.

Gawlik podkreślił, że stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Łodzi. W roku akademickim 2019/2020 łączna kwota ma wynieść 270 tys. zł. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie.

Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce Inicjatywy >> Stypendia Miasta Łodzi. Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej znajdującego się przy al. Politechniki 32.

Lista stypendystów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2019 r. (PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020