26.11.2020
PL EN
26.06.2019 aktualizacja 26.06.2019

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wpisany do rejestru zabytków

Warszawa, 22.02.2011. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie obchodził 22 bm.  200-lecie istnienia. (bz/cat/bpt) PAP/Bartłomiej Zborowski Warszawa, 22.02.2011. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie obchodził 22 bm. 200-lecie istnienia. (bz/cat/bpt) PAP/Bartłomiej Zborowski

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

"Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków budynku Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wzniesionego w latach 1959-1966, wg projektu architektów: Witolda Benedek, Stanisława Niewiadomskiego, Władysława Strumiłły oraz – na etapie konkursu i projektu wstępnego – Stefana Sienickiego, położonego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe" - poinformował konserwator na stornie internetowej.

Przypomniano, że w 1954 r. Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie ministerstwa kultury zorganizował konkurs na projekt Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (późniejszej Akademii Muzycznej, a od 2008 r. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) w Warszawie. Pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja Witolda Benedek, Stanisława Niewiadomskiego, Władysława Strumiłły, Stefana Sienickiego oraz akustyka Zbigniewa Michejdy.

Prace budowlane rozpoczęły się w 1959 r., pierwsze pomieszczenia oddano do użytku w 1963 r. Realizację zakończono w 1966 r., a kolejne zmiany miały miejsce w latach 80. i 90. XX w. "Od początku XXI w. dokonywane są systematyczne modernizacje poszczególnych pomieszczeń i instalacji, jednak pomimo wprowadzonych zmian, pierwotna koncepcja architektoniczna i funkcjonalna obiektu jest wciąż czytelna" - podał konserwator.

"Budynek Uniwersytetu Muzycznego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie stanowi wybitny przykład powojennej architektury modernistycznej. Koncepcja architektoniczna, nagrodzona w konkursie architektonicznym w 1955 r., zdecydowanie wyprzedzała ówczesne trendy w polskim budownictwie publicznym" - czytamy. "Budynek łączyć miał funkcję uczelni z przestrzenią koncertową, co znalazło odzwierciedlenie w jego układzie funkcjonalno-przestrzennym" - podano.

Poinformowano, że "na potrzeby otwartych dla publiczności koncertów przewidziano kilka pomieszczeń. Były to: główna Sala koncertowa, Sala kameralna im. H. Melcera, Studio operowe ob. Sala operowa im. St. Moniuszki oraz audytorium przedmiotów zbiorowych, ob. Sala audytoryjno-kinowa im. Karola Szymanowskiego. Pod dziedzińcem budynku zlokalizowano natomiast dwupoziomowe profesjonalne studia nagraniowe S1, S2 i S3 wraz z zapleczem technicznym koniecznym do ich obsługi".

Dzieje Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina sięgają początku XIX w. - zainicjowania Szkoły Dramatycznej w Warszawie przy Teatrze Narodowym przez Wojciecha Bogusławskiego. Do absolwentów UMFC należą m.in. Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Karol Szymanowski, Jerzy Maksymiuk, Włodek Pawlik, Janusz Olejniczak.

autor: Olga Łozińska

oloz/ agz/

Copyright © Fundacja PAP 2020