04.12.2020
PL EN
28.06.2019 aktualizacja 01.07.2019

Nowe zasady współpracy akademickiej i naukowej między Bułgarią i Polską

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka

Wymiana nauczycieli akademickich, ekspertów i studentów, wsparcie nauczania języka polskiego i bułgarskiego – to niektóre założenia współpracy polsko-bułgarskiej w zakresie szkolnictwa wyższego. Program wykonawczy na lata 2018-2022 podpisali w czwartek szef resortu nauki Jarosław Gowin oraz minister edukacji i nauki Bułgarii Krasimir Valchev.

Jak poinformował resort nauki, nowy program przewiduje wymianę nauczycieli akademickich – pracowników dydaktycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych – w ramach staży trwających od 1 do 10 miesięcy; wymianę studentów filologii polskiej i bułgarskiej oraz lektorów w ramach wakacyjnych kursów językowych – do dziewięciu osób rocznie; przyjmowanie doktorantów (zgodnie z przepisami wewnętrznymi państw) na staże w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego trwające do 10 miesięcy; przyjmowanie studentów na kształcenie w limicie rocznym do 24 miesięcy, przy minimalnym okresie pobytu wynoszącym jeden semestr, czyli 4 miesiące; przyjmowanie do 5 studentów filologii polskiej i bułgarskiej na jeden semestr studiów; wymianę lektorów – w tym specjalistów w zakresie języka bułgarskiego i literatury bułgarskiej oraz języka polskiego i literatury.

„Cieszę się, że finalizujemy dokument, który w okresie kolejnych kilku lat będzie określał zasady współpracy akademickiej i naukowej między Bułgarią i Polską. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wypracowaliśmy dokument rangi umowy międzynarodowej. Gwarantuje on stabilną podstawę dla realizowanej współpracy” – powiedział, cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zapewnił przy tym bułgarskiego ministra, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest gotowe do dalszego pogłębiania współpracy.

Jak przypomniało MNiSW, współpraca między Polską a Bułgarią odbywa się na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, która została podpisana w Warszawie w 1993 roku. Przewiduje ona zawieranie okresowych programów wykonawczych.

„Podpisanie nowego programu na lata 2018-2022 umożliwi kontynuowanie dotychczasowej współpracy, a dokument będzie stanowił odrębną umowę międzynarodową, o charakterze wykonawczym wobec tej z 1993 roku” - wyjaśniono w komunikacie.

PAP – Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020