07.08.2020
PL EN
05.07.2019 aktualizacja 05.07.2019

Prof. Jan Madey i ks. prof. Michał Heller z wyróżnieniami im. prof. Macieja W. Grabskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Jan Madey i ks. prof. Michał Heller z zostali laureatami wyróżnień im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki. Nagrody po raz drugi przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk prezesa FNP prof. Macieja Żylicza i wiceprezesa FNP prof. Włodzimierza Boleckiego. Wyróżnienie ma formę nagrody pieniężnej w wys. 10 tys. zł.

Ks. prof. Michał Heller to wybitny uczony, kosmolog, filozof i teolog. Urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie. Tam skończył szkołę podstawową i poszedł do gimnazjum. W 1953 r. zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1965 r. uzyskał stopień magistra, w 1966 r. - doktora, zaś w 1969 r. - doktora habilitowanego. W 1972 r. objął stanowisko docenta w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, tam w 1985 r. uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. został profesorem zwyczajnym.

Jest dyrektorem i założycielem (2008 r.) Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk i wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Obserwatorium Watykańskiego w Castel Gandolfo, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Odznaczony został m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Templetona, nazywaną "teologicznym Noblem" i przyznawaną za przerzucanie mostów między religią a nauką. Całą tę nagrodę - 1,6 mln dolarów przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Z kolei prof. Jan Madej pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskiwał stopnie naukowe doktora (1972) i doktora habilitowanego (1979), a w 2001 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w informatyce i inżynierii oprogramowania.

Poza pracą naukową, patronuje młodym ludziom, którzy chcą rozwijać swoje talenty i naukowe pasje. Jest przewodniczącym Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, krajowym organizatorem Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) i opiekunem naukowym młodych informatyków z UW, którzy z sukcesami biorą udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ICPC). W 2017 roku organizatorzy mistrzostw przyznali mu nagrodę Lifetime Coach Award.

We wrześniu 2011, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano go także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również Medal 70-lecia polskiej informatyki, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 2018.

Wyróżnienie im. prof. Macieja W. Grabskiego zostało ustanowione w 2016 r. dla upamiętnienia osoby prof. Macieja W. Grabskiego, prezesa FNP w latach 1992-2005. Jest przyznawane osobom, które promują i wyjaśniają metody naukowego wnioskowania, prezentują wpływ nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski, przedstawiają w przystępny sposób wyniki prac badawczych, edukują społeczeństwo w zakresie rozróżniania „dobrej” i „złej” nauki, tj. badań opartych na rzetelnej metodzie i racjonalnym wnioskowaniu od badań niespełniających tych kryteriów, a także upowszechniają zweryfikowane badawczo argumenty naukowe w debacie publicznej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020