16.07.2020
PL EN
11.07.2019 aktualizacja 11.07.2019

Naukowcy z PAN: raport dot. aktywności publikacyjnej i grantowej PAN jest nierzetelny

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Raport analizy aktywności publikacyjnej i grantowej PAN przygotowano w sposób nierzetelny, opiera się na wątpliwej metodologii i pomija szereg istotnych danych - uważa część badaczy z PAN. W ich ocenie "kuriozalne konstatacje" dotyczą osiągnięć instytutów o profilu humanistycznym i społecznym.

Raport dokumentujący dokonania instytutów Polskiej Akademii Nauk pt. "Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN" udostępnił pod koniec czerwca w internecie prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Autorami publikacji są badaczka z UJ - dr Katarzyna Stec oraz prezes PAN.

"To obraz współczesnego stanu instytutów PAN" - podkreślił prof. Duszyński w mediach społecznościowych.

Analiza dotyczy sytuacji instytutów PAN z końca 2018 roku. Powstała w oparciu o dane z bazy bibliometrycznej SCOPUS i z agencji grantowych - krajowych i europejskich (NCN, NCBR, FNP i programu europejskiego H2020).

Grupa 17 naukowców Wydziału I PAN - członków Akademii i dyrektorów kilku instytutów - uważa jednak, że dokument przygotowano w sposób nierzetelny.

W swoim stanowisku, udostępnionym PAP, zwracają uwagę m.in. na to, że w raporcie zestawiono ze sobą instytuty reprezentujące dyscypliny o nieporównywalnym profilu badawczym. "Tymczasem o sile i randze badań naukowych realizowanych w PAN stanowi pozycja instytutów w całym krajobrazie nauki polskiej, a tę pokazuje ewaluacja ministerialna, porównująca instytuty PAN z jednostkami uczelnianymi o możliwie podobnym zakresie" – podkreślają.

O tym, że - w odniesieniu do Instytutu Badań Literackich PAN - wnioski raportu są „jaskrawo sprzeczne z wynikami dwóch ostatnich ewaluacji dokonywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych KEJN, przyznających Instytutowi kategorię A+”, przekonywało również w czerwcowym oświadczeniu prezydium rady naukowej IBL.

Grupa naukowców Wydziału I PAN twierdzi, że raport opiera się na nierzetelnie zgromadzonych i przeanalizowanych danych. "Nie rozumiemy, dlaczego w raporcie w ogóle nie uwzględniono niezwykle ważnych dla Wydziału I grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki" - wskazują.

Według raportu, ani Instytut Nauk Prawnych ani Instytut Historii Sztuki PAN nie mają w swoim dorobku projektów unijnych. "I choć w ewaluacji 2017 Instytut Sztuki PAN był jedyną w kraju jednostką naukową legitymującą się aż dwoma grantami HERA (jako żywo europejskimi), nie zostało to w ogóle w Raporcie odnotowane, podobnie jak grant HERA realizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Obydwa te instytuty wspólnie uczestniczyły także w grancie Horizon 2020" – wskazuje 17 naukowców.

"Wytrwałe budowanie w społeczeństwie wizerunku instytutów humanistycznych PAN jako ważnych, często wiodących placówek naukowych w Polsce, zostało w jednej chwili podważone. Odwrócenie negatywnych skutków Raportu może okazać się niezwykle trudne" – podsumowują.

Z treścią stanowiska wobec Raportu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN” można się zapoznać na stronie internetowej. 

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020