16.07.2020
PL EN
22.07.2019 aktualizacja 22.07.2019

Przeszczep wątroby od żywego dawcy daje lepsze wyniki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przeszczep wątroby od żywego dawcy oferuje wiele korzyści w porównaniu z przeszczepem od dawcy zmarłego – w tym lepsze trzyletnie wskaźniki przeżycia pacjentów i niższe koszty - informuje pismo „Annals of Surgery”.

Wyniki badań opublikowali naukowcy z University Pittsburgh School of Medicine oraz UPMC Thomas E. Starzl Transplantation Institute. Wskazują, że przeszczep części wątroby pobranej od żywego dawcy może być realną, a nawet preferowaną opcją dla ponad 14 tys. osób znajdujących się obecnie w USA na liście oczekujących na przeszczep, oraz wielu osób, które nie kwalifikują się do umieszczenia na liście przy aktualnych zasadach.

Co roku w USA przeprowadza się około 8000 przeszczepów wątroby, przy czym przeszczepy wątroby (a raczej jej części) od dawcy żywego stanowią mniej niż 5 proc. tej liczby. Co roku umiera około 25 proc. osób z listy oczekujących, zaś ci, którzy ostatecznie otrzymują przeszczep, często długo na niego czekają, przez co ich stan zdrowia w momencie transplantacji jest gorszy.

„Dla pacjentów na liście oczekujących konsekwencje mogą oznaczać różnicę między życiem a śmiercią, ponieważ im dłużej czekają, tym bardziej stają się chorzy” - powiedział Abhinav Humar, dyrektor ds. Transplantacji w UPMC, dyrektor kliniczny Thomas E. Starzl Transplantation Institute i główny autor badania. „Przeszczepy wątroby od żywych dawców, w połączeniu z przeszczepami wątroby zmarłego dawcy stanowią okazję do znacznego zmniejszenia ryzyka śmiertelności na liście oczekujących i dają nam możliwość wcześniejszej transplantacji” - dodał.

Retrospektywny przegląd objął 245 przeszczepów wątroby od żywych dorosłych dawców i 592 przeszczepów wątroby od zmarłego dawcy wykonanych w ciągu ostatnich 10 lat w UPMC w ramach największego w kraju programu przeszczepów wątroby od żywych dawców. Porównano między innymi wskaźniki przeżycia, czas powrotu do zdrowia, powikłania, koszty oraz wykorzystanie zasobów. Pacjentów obserwowano przez co najmniej dwa lata po przeszczepie.

Jak się okazało, trzyletnie wyniki przeżycia pacjentów były lepsze u biorców wątroby od żywego dawcy - 86 proc. w porównaniu z 80 proc. Pacjenci, którzy otrzymali wątrobę od żywego dawcy przebywali w szpitalu przez 11 dni w porównaniu z 13 dniami dla pacjentów, którzy otrzymali wątrobę od zmarłego dawcy. Rzadziej potrzebowali śródoperacyjnej transfuzji krwi (53 proc. w porównaniu do 78 proc.) czy dializy po przeszczepie (1,6 proc. w porównaniu z 7,4 proc.). Koszty szpitalne związane z przeszczepem były również o 29,5 proc. niższe w przypadku żywych dawców. U żadnego dawcy wątroby nie doszło do zgonu, a odsetek powikłań wynosił 20 proc.

„Przeszczep wątroby od żywego dawcy powinien być uważany za pierwszą i najlepszą opcję dla większości pacjentów z chorobami wątroby - powiedział Humar. - Jest to nie tylko opcja dla osób znajdujących się na liście oczekujących, ale może zrównoważyć fakt, że nie każdy, kto mógłby odnieść korzyść z transplantacji, kwalifikuje się do przeszczepu od zmarłego dawcy w oparciu o obecne zasady przydziału”.

Biorąc pod uwagę zalety tej metody, UPMC w ostatnich latach rozszerzyło program przeszczepiania wątroby od żywego dawcy. W 2018 r. przeszczepy od żywych dawców stanowiły około 54 proc. całkowitej liczby przeszczepów wątroby w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej około 4 proc. Wskaźnik przeszczepów UPMC wzrósł również z 45 na 100 osób z listy oczekujących w programie w 2015 r. do około 88 w 2018 r. Program przodował w skali kraju pod względem liczby przeszczepów wątroby od dawców żywych w ciągu ostatnich dwóch lat. To jedyny ośrodek w USA wykonujący więcej przeszczepów od dawców żywych niż zmarłych.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020