Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.09.2021
PL EN
29.07.2019 aktualizacja 29.07.2019

Ks. prof. Dziekoński: potrójny sukces rekrutacyjny UKSW

Warszawa, 09.03.2016. Budynek Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie, gdzie 9 bm. uroczyście zainaugurowano Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Centrum Anatomii to nowa jednostka badawczo-edukacyjna, która jest zalążkiem przyszłej Szkoły Medycznej UKSW. (zuz) PAP/Jakub Kamiński Warszawa, 09.03.2016. Budynek Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie, gdzie 9 bm. uroczyście zainaugurowano Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Centrum Anatomii to nowa jednostka badawczo-edukacyjna, która jest zalążkiem przyszłej Szkoły Medycznej UKSW. (zuz) PAP/Jakub Kamiński

Łączenie potencjału nauk społeczno-humanistycznych z innowacyjnym sposobem podejścia do dydaktyki i sfery badawczej to wyjątkowy atut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowanie studiami na tej uczelni jest bardzo duże – powiedział PAP rektor tej uczelni ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Dodał, że w pierwszym etapie rekrutacji na najbardziej popularne i oblegane kierunki zgłosiło się o ponad 30 proc. więcej kandydatów niż w roku ubiegłym.

"Prawdziwą sensacją okazał się nowo utworzony kierunek lekarski. O sto miejsc przygotowanych dla studentów na Wydziale Medycznym rywalizuje prawie 1,7 tys. kandydatów – poinformował ks. prof. Dziekoński.

Tyle zgłoszeń wpłynęło przed ostateczną weryfikacją składanych obecnie dokumentów. Szansę na indeks mają osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu dojrzałości o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.

"Kryteria rekrutacji nie odbiegają w tym roku akademickim od zasad powszechnie stosowanych na innych publicznych uczelniach" – podkreślił ks. prof. Dziekoński.

Jego zdaniem kształcenie lekarzy na UKSW doskonale wpisuje się w ideę humanizacji medycyny i holistycznego podejścia lekarza do pacjenta, bo emocje i psychika mają bardzo duży wpływ na stan zdrowia i leczenie chorych.

"Nasz program kształcenia przyszłych lekarzy uwzględnia te wszystkie aspekty, dlatego zależy nam, aby na ten kierunek nie trafiały osoby przypadkowe. Na Wydziale Medycznym zapewniamy studentom możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny i zaawansowanych technologii cyfrowych oraz trójwymiarowego obrazowania (3D)" – zaznaczył ks. prof. Dziekoński.

Podkreślił też, że UKSW ma duży potencjał naukowy, technologiczny i intelektualny w dziedzinie informatyki, nauk społecznych, przyrodniczych, humanistycznych, biologicznych.

Uczelnia była jednym z pierwszych uniwersytetów w Polsce, który przed kilkoma laty stworzył bardzo nowoczesne centrum cyfrowe dla humanistyki i nauk społecznych. Teraz buduje multidyscyplinarne centrum badawcze cyfrowej nauki i technologii w Dziekanowie Leśnym, z myślą o cyfrowej medycynie i gospodarce.

Centrum ruszy już wkrótce. Prowadzone będą tam również prace badawcze nad nowatorskimi rozwiązaniami dla sektora energetycznego i przemysłowego. Partnerami uczelni w tym przedsięwzięciu są KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE). Dynamiczny rozwój uczelni połączony jest silnie z obszarem współpracy nauki z biznesem w dziedzinie szeroko pojętej innowacji.

"Nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, doskonale wyposażone laboratoria badawcze i autorytet kadry akademickiej motywują także wielu obcokrajowców do studiowania na UKSW. Są gwarancją wysokiego standardu interdyscyplinarnego kształcenia studentów na ponad 40 kierunkach w 11 wydziałach" – podkreślił rektor.

Dodał, że w pierwszym etapie tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i magisterskie, oprócz kierunku lekarskiego, najwięcej chętnych zgłosiło się na psychologię (14 osób na jedno miejsce) i ekonomię (9). W dalszej kolejności jest administracja (ok. 7 osób na jedno miejsce), prawo (ponad 6), prawie tyle samo na stosunki międzynarodowe i informatykę.

Dużym powodzeniem cieszy się też uruchomione w tym roku pielęgniarstwo (ponad 5 osób). Podobna liczba od ok.4 do 5. kandydatów na jedno miejsce jest na filologię włoską, pedagogikę, dziennikarstwo, socjologię, komunikację medialno-kulturową, filologię polską i na kierunek człowiek w cyberprzestrzeni. Niewiele mniej na bezpieczeństwo wewnętrzne, kulturoznawstwo, europeistykę, chemię i na ochronę środowiska.

Szczegółowe informacje o liczbie osób na jedno miejsce i progach punktowych w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i magisterskie są na stronie https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/427 (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021