30.05.2020
PL EN
31.07.2019 aktualizacja 31.07.2019

Prezydent podpisał nowelę dot. studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z nią kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej.

Dotychczas ustawa dopuszczała na tych kierunkach jedynie studia w formie stacjonarnej.

Zgodnie z nowelizacją treści programowe studiów realizowanych w obu formach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej.

W noweli zapisano też, że pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie mógł być wykorzystywany np. na udział w konferencjach i kursach naukowych. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020