28.09.2020
PL EN
01.08.2019 aktualizacja 01.08.2019

Uruchomiono Wirtualną Katedrę Etyki i Prawa

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Badania i analiza wyzwań dotyczących prawa oraz etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji i jej powiązań z innymi technologiami – to główne zadania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, której działalność zainaugurował w środę minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak poinformowało w przesłanym PAP komunikacie prasowym Ministerstwo Cyfryzacji, podstawowym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Oprócz monitoringu i badań jej zadaniami będzie również: proponowanie zmian prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości oraz wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

W pierwszym inaugurującym posiedzeniu katedry wzięli udział minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz przedstawiciele uczelni i instytucji, w których prowadzone są badania naukowe obejmujące obszary sztucznej inteligencji.

"To właśnie sztuczna inteligencja może być motorem napędowym zmian i szansą na podniesienie jakości życia, usług publicznych oraz powstanie dużej liczby wysokopłatnych miejsc pracy" – podkreślił podczas środowego spotkania minister Zagórski, cytowany w komunikacie. "Warunkiem dynamicznego rozwoju AI w Polsce jest stworzenie silnego polskiego ekosystemu Sztucznej Inteligencji wraz z ośrodkiem koordynującym jego zarządzanie" – dodał.

Szef MC podkreślił, że wiąże się to z koniecznością stworzenia odpowiednich warunków prawnych dla polskich firm i specjalistów z tej dziedziny - czego efektem ma być dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która będzie mogła konkurować na arenie globalnej. Celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa jest wspomożenie tego procesu.

"Chcemy na bieżąco i skutecznie reagować na zmieniające się warunki w obszarze nowych technologii" – stwierdził Marek Zagórski. "Wirtualna Katedra Etyki i Prawa będzie forum stałej wymiany poglądów i pomysłów na budowę sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na nowoczesnych, bezpiecznych i transparentnych regulacjach etyki i prawa w tym obszarze" - mówił.

Podczas środowego spotkania podpisano porozumienie w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Jego sygnatariuszami są: minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białystoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawski i Politechniki Warszawskiej.

Wyniki badań i analiz katedry będą powszechnie dostępne. Będą miały formę m.in. wykładów, spotkań eksperckich i konsultacji aktów prawnych. Jak podkreśla MC, ich głównym celem będzie kształtowanie warunków dla uczciwej konkurencji i rozwoju gospodarki z zachowaniem zasad zapewniających ochronę godności człowieka i jego bezpieczeństwa. 

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020