Ministerstwo Edukacji i Nauki

20.10.2021
PL EN
21.08.2019 aktualizacja 21.08.2019

KRASP popiera oświadczenie rektora UAM dotyczące m.in. "języka nienawiści"

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich poparła przesłanie, zawarte w niedawnym oświadczeniu rektora UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego. Napisał on m.in., że język nienawiści przyczynia się do pogłębiania podziałów w naszym społeczeństwie, staje się źródłem agresji i przejawów wrogości.

W ubiegłotygodniowym oświadczeniu rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki zauważył, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami pogłębiającego się w Polsce sporu politycznego. "Niestety, w ostatnich miesiącach jego uczestnicy coraz rzadziej sięgają po merytoryczne argumenty, zastępując je inwektywami, których jedynym celem jest znieważenie przeciwników. Mają w tym swój udział politycy reprezentujący różne partie polityczne, niebagatelną rolę odgrywają także media, również telewizja publiczna" – podkreślił w swoim oświadczeniu rektor UAM.

Jak wskazał, "ten +język nienawiści+ przyczynia się do pogłębiania podziałów w naszym społeczeństwie, staje się źródłem narastającej agresji i przejawów wrogości". "Niepokojem napawa fakt, że i hierarchowie Kościoła Katolickiego, biorący udział w sporach ideologicznych wokół zjawiska określanego skrótem LGBT, używają mowy nienawiści, która może być odbierana jako nawoływanie do zwalczania osób o innych poglądach czy odmiennej orientacji" - podkreślił.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w przesłanym PAP stanowisku wyraziło poparcie dla przesłania zawartego w oświadczeniu rektora UAM. Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie przez prezydium KRASP, zyskując poparcie 23 członków prezydium - poinformowało w środę biuro KRASP.

"Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną (...), w obliczu nasilających się aktów agresji fizycznej i słownej oraz przejawów wrogości wobec przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, stymulowanych wypowiedziami osób publicznych, w pełni popiera przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Andrzeja Lesickiego (...)" - czytamy w stanowisku KRASP.

Za "kuriozalne" oświadczenie rektora UAM uznał wcześniej Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 21 sygnatariuszy listu-odpowiedzi wyraziło "głębokie zaniepokojenie faktem ideologizacji przestrzeni uniwersyteckiej". Członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu ocenili, że rektor Lesicki "jako primus inter pares może wygłaszać opinie własne, ale nie powinien wypowiadać się w imieniu instytucji, którą kieruje", zwłaszcza gdy dotyczy to klauzuli sumienia.

Oświadczenie KRASP oraz stanowisko rektora UAM są dostępne na stronie: https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=20861/Stanowisko_Prezydium_KRASP_z_20_sierpnia_2019_r__w_sprawie_oswiadczenia_rektora_Uniwersytetu_im__Adama_Mickiewicza_w_Poznan

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021