29.09.2020
PL EN
29.08.2019 aktualizacja 29.08.2019

Politechnika Świętokrzyska będzie wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu technologii cyfrowych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Świętokrzyska (PŚK) dołączyła do partnerstwa Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT), które będzie pomagało przedsiębiorcom w podniesieniu konkurencyjności, poprzez zastosowanie w ich firmach nowoczesnych technologii cyfrowych.

Uczelnia będzie m.in. organizowała specjalistycznie szkolenia, z wykorzystaniem swoich laboratoriów. Umowę w tej sprawie podpisali w środę w Kielcach rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński i p.o. dyrektora KPT Justyna Lichosik.

Celem projektu "KPT StartUp Digital Innovation Hub" jest zwiększenie dynamiki cyfrowej transformacji regionu świętokrzyskiego.

Digital Innovation Hub (DIH) to partnerstwa, które będą pomagały przedsiębiorstwom w podniesieniu konkurencyjności rynkowej, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. Będą oferowały firmom w swoim regionie kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii, umożliwiających przetestowanie i wdrożenie innowacji cyfrowych odpowiednich dla ich produktów, procesów i modelu biznesowego. Wspomogą też przedsiębiorców w dostępie do finansowania przedsięwzięć dla transformacji cyfrowej w ich firmach.

Partnerstwo DIH składa się z podmiotów publicznych i prywatnych, instytucji naukowych, posiadających wiedzę biznesową i technologiczną, a także funduszy Venture Capital, zapewniających zewnętrzne finansowanie rozwoju cyfrowego firm. Głównym założeniem jest kompleksowa obsługa startupów - poprzez szeroki zakres usług.

Politechnika Świętokrzyska w ramach wsparcia realizacji inicjatywy będzie oferowała: szkolenia techniczne i branżowe, konsultacje i doradztwo technologiczne. To m.in. usługi o charakterze badawczym i rozwojowym, inżynieryjnym, laboratoryjnym, ekspertyzy techniczne, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, rozwoju produktów i usług oraz testowania jakości rozwiązania technologicznego.

Jak ocenił prorektor PŚk ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem prof. Zbigniew Koruba, umowa jest "bardzo obiecująca". "Politechnika będzie wspierać projekt naukowo, badawczo, rozwojowo swoimi laboratoriami - także nowymi, o poziomie światowym, powstającymi w ramach projektu CENWIS. Będziemy chcieli zainteresować przemysł tymi laboratoriami, promować je i pokazywać, jak wiele można w nich przeprowadzić badań i jak udoskonalić produkcję oraz produkty wytwarzane w poszczególnych firmach" – mówił prof. Koruba.

Wspomniany projekt CENWIS (Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego) realizowany jest przez uczelnię przy współudziale funduszy Unii Europejskiej; zakłada rozbudowę i wyposażenie bazy laboratoryjnej PŚk oraz udostępnienie jej na warunkach komercyjnych firmom.

Koordynator projektu "KPT StartUp Digital Innovation Hub" Dominik Mikołaszek wyjaśniał, że DIH-y są inicjatywą Komisji Europejskiej, powstałą dla wsparcia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach - docelowo w każdym regionie Unii Europejskiej.

Jak mówił, w przypadku przedsięwzięcia KPT chodzi głównie o małe i średnie firmy, których jest najwięcej w Polsce. "Chodzi o to, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które tego potrzebują szły w kierunku przemysłu 4.0 – czyli cyfryzacji, automatyzacji procesów produkcyjnych, także cyfryzacji działalności operacyjnej" – opisywał Mikołaszek.

Więcej szczegółów na temat założeń i oferty projektu "KPT StartUp Digital Innovation Hub" ma być przedstawionych w połowie września. 

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Bańcer

ban/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020