01.06.2020
PL EN
21.09.2019 aktualizacja 21.09.2019

Kraków/ Do 2022 r. powstanie Centrum Innowacji oraz Badań Żywności

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do jesieni 2022 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Koszt inwestycji (budowa i wyposażenie) to 65,4 mln zł, z czego 40 mln to środki unijne z budżetu województwa małopolskiego.

W piątek zarząd województwa małopolskiego przekazał władzom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie promesę na 40 mln zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty – ok. 25 mln zł – to wkład własny uniwersytetu.

Realizacja inwestycji powinna ruszyć w przyszłym roku i - jak poinformowała uczelnia - zakończyć się 31 października 2022 r.

W Centrum pracować mają nie tylko naukowcy, ponieważ oferta badawcza skierowana będzie też do przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, a zwłaszcza do producentów i przetwórców.

„Spełnia się nasze marzenie o rozbudowie Wydziału Technologii Żywności naszej Uczelni. Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności będzie największą inwestycją w historii naszej Uczelni. Będzie to ośrodek z najnowocześniejszą w Polsce Południowej infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej i żywności, co z pewnością przyczyni się do rozwoju nowych produktów i poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, a także optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowaniu odpadów” – powiedział prof. Włodzimierz Sady, rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wicemarszałek województwa Łukasz Smółka podkreślił, że jest to "kolejne ważne przedsięwzięcie, które posłuży wzmocnieniu infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego" i że ta "nowa inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości i rozwoju uczelni, poszerzy zakres zdobywanej wiedzy".

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności stanie na terenie Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 3,1 tys. mkw.

Uczeni będą tu pracować nad nowymi technologiami produkcji i przetwórstwa żywności – takimi technologiami, które poprawią jakość jedzenia (polepszą wartość odżywczą, wyeliminują szkodliwe składniki i alergeny) i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego. Nowa jednostka ma też poszukiwać nowych systemów pakowania i magazynowania żywności i przetwarzać odpady pochodzące z przemysłu spożywczego.

Działalność Centrum w dużej mierze skupiona będzie na ekologii i ochronie środowiska – poprzez m.in. maksymalne wykorzystanie potencjału surowców roślinnych i zwierzęcych oraz zapewnienie odzysku składników aktywnych substratów i ich wykorzystanie w gałęziach przemysłowych: od technologii żywności, medycyny i farmacji, przez rolnictwo i hodowlę zwierząt, na przemyśle paliwowym i kosmetycznym kończąc.

W ramach jednostki wydzielone zostaną dwa obszary działalności naukowej: gospodarczy – nakierowany na współpracę z przemysłem rolno-spożywczym i komercjalizację wyników innowacyjnych badań; oraz niegospodarczy - zajmujący się badaniami własnymi.

W części gospodarczej Centrum działać będą zespoły laboratoryjne, takie jak m.in.: linia piekarsko-ciastkarska z magazynem i młynem; minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw; linia mięsa wraz z magazynem oraz linia ryb; pracownia sensoryczna z przygotowalnią; laboratorium mikrobiologiczne; laboratorium analityczne; laboratorium technologii przetwarzania odpadów; pomieszczenia urządzeń modułowych.

W części niegospodarczej będą następujące zespoły laboratoryjne: bioreaktory; linia do produkcji soków, napojów i win z leżakownią win i magazynem; linia mleka z magazynem; pracownie – gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki; histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik analitycznych (analizator zapachów); laboratoria - fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych.

Wyposażenie laboratoriów mają stanowić nowoczesne urządzenia analityczne, pozwalające na dokładną i szybką analizę składu i właściwości produktów.

Przekazanie promesy nastąpiło podczas uroczystości 45-lecia Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. W programie obchodów znalazło się też odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Mieczysławowi Pałasińskiemu.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ je/

Copyright © Fundacja PAP 2020