24.01.2021
PL EN
01.10.2019 aktualizacja 01.10.2019

Politechnika Gdańska zainaugurowała rok akademicki

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Około 15 tysięcy studentów i doktorantów kształcić się będzie na Politechnice Gdańskiej w rozpoczętym we wtorek, nowym roku akademickim. Starająca się o status uczelni badawczej szkoła będzie kontynuować prace nad dwoma centrami, informatycznym oraz ekoinnowacji.

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki na Politechnice Gdańskiej (PG) miała miejsce we wtorek w uczelnianej auli. W jej trakcie Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP odczytał list, jaki do uczestników spotkania skierował Andrzej Duda. "Szybko postępujące zmiany cywilizacyjne oraz przemiany społeczne sprawiają, że stajemy - jako ludzkość i jako społeczeństwo - wobec nowych problemów, których rozwiązanie spoczywa w ogromnej mierze w rękach ludzi nauki" – napisał prezydent.

"Świat wokół nas wymaga zrozumienia, jednocześnie rozwój nowych technologii stwarza szanse na wzrost poziomu jakości życia. Jednak, aby z nich w pełni skorzystać, musimy uczestniczyć w ich tworzeniu i brać czynny udział w debacie nad kondycją człowieka i społeczeństwa. Nie możemy pozwolić, aby świat zmieniał się bez nas. Dlatego tak wielka jest rola środowiska akademickiego, które - jak żadne inne - dysponuje środkami i możliwościami, by kształtować i zmieniać rzeczywistość" – napisał też Duda.

Z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego "Miniony rok był dla polskiej nauki pod wieloma względami szczególnie intensywny. Był to czas wdrażania przełomowej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego - konstytucji dla nauki – reformy, która - zwiększając autonomię polskich uczelni, otwiera przed nim i jednocześnie wielkie możliwości i wielkie wyzwania" – napisał premier.

"Jestem przekonany, że uczyniliśmy milowy krok w kierunku budowania nowoczesnego systemu edukacji wyższej – systemu, który będzie odpowiadał na potrzeby w przyszłości. Dobrze funkcjonujące uczelnie są przecież fundamentem gospodarki narodowej - najważniejszym motorem naszego rozwoju. To jeden z głównych celów zmian w polskiej nauce" – napisał też premier. Dodał, że w tegorocznym budżecie państwo przeznaczyło na naukę 1,3 mld zł więcej niż w latach ubiegłych. "W perspektywie 10-letniej na uczelnie wyższe trafi dodatkowo co najmniej 47,5 miliarda złotych" – podkreślił premier.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde przypomniał, że w minionym roku akademickim uczelnia ta zajęła najwyższe w swojej historii - siódme miejsce - w rankingu szkół wyższych organizowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Rektor podkreślił, że w minionym roku PG pozyskała środki na dużą inwestycję – Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), które - kosztem ponad 114 mln zł, ma zostać zbudowane do końca 2021 roku. Wyposażone w najnowszej generacji sprzęt komputerowy, pozwalający wykonywać skomplikowane obliczenia oraz przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych Centrum, ma służyć trójmiejskim naukowcom i przedsiębiorcom.

"Dzięki realizacji tego projektu powstaną nowe serwerownie komputerowe spełniające europejskie wymagania bezpieczeństwa oraz będzie możliwe prowadzenia działalności B+R (badanie i rozwój), związanej z praktycznymi zastosowaniami informatyki. Realizowane też będą wspólne projekty z firmami, a także powstaną nowe ciekawe laboratoria rozwojowe" – dodał rektor. Przypomniał, że Centrum powstanie m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 66 mln zł, pochodzącemu z wdrażanych przez samorząd województwa pomorskiego programów unijnych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rektor dodał, że także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego PG pozyskała dofinansowanie na inną inwestycję, Centrum Ekoinnowacji. "Koncepcja Centrum nawiązuje do idei miast ekologicznych w trzech aspektach: prowadzenia proekologicznych badań, kształcenia przyszłych inżynierów na potrzeby ekoinnowacyjnego rozwoju infrastruktury budowlanej, sanitarnej, przemysłowej i transportowej oraz zastosowania demonstracyjnych rozwiązań technologicznych" – podkreślił Wilde. Dodał, "łączna kwota tej inwestycji to co najmniej 73 mln zł".

Wilde przypomniał, że PG znalazła się w gronie szkół ubiegających się o status uczelni badawczej. "Ostateczne decyzje powinny być ogłoszone w listopadzie tego roku" – dodał. Wyraził też przekonanie, że Politechnika Gdańska zostanie laureatem tego konkursu i rozpocznie budowanie silnego ośrodka naukowego o międzynarodowej renomie.

Zaznaczył też, że Politechnika Gdańska otwiera się na społeczność lokalną i zaprasza mieszkańców do kampusu. Rektor przypomniał, że w zrewitalizowanej części Centrum Sportu Akademickiego PG znalazły się boiska sportowe i inne udogodnienia, z których mogą korzystać gdańszczanie. Dodał, że uczelnia planuje usunąć część ogrodzeń, by umożliwić mieszkańcom korzystanie z parków i ekspozycji historycznych tworzonego Muzeum Politechniki Gdańskiej.

Rektor przypomniał, że w tym roku akademickim na PG ruszy "nowatorski projekt, adresowany do lokalnej społeczności - Politechnika Wielu Pokoleń". "To pierwszy tego typu uniwersytet, który oferuje bezpłatne, praktyczne zajęcia edukacyjne dla osób w różnym wieku. Inicjatywa skierowana jest do przedszkolaków, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów. Realizowana jest między innymi we współpracy z gminą Gdańsk" – powiedział.

Jak poinformowała PAP Agata Cymanowska z biura prasowego PG, w rozpoczętym we wtorek roku akademickim na uczelni tej studiować będzie około 15 tysięcy osób, w tym 5 tysięcy stanowić będą studenci pierwszego roku. O ich wykształcenie dbać będzie 1,3 nauczycieli akademickich. (PAP)

autor: Anna Kisicka

aks/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2021