31.05.2020
PL EN
28.10.2019 aktualizacja 28.10.2019

Polka w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Badaczka korupcji, klientyzmu i innych dysfunkcji społecznych, dr hab. Kaja Gadowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego została członkinią zarządu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) na kadencję 2019-2021. Wybór został dokonany podczas zjazdu tej organizacji w Manchesterze.

Socjolożka zajmuje się problematyką dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Analizuje słabości organizacyjne i prawne systemu służby cywilnej w Polsce, mające wpływ na kształtowanie profesjonalnej kadry urzędników publicznych. Innym nurtem działalności naukowo-badawczej socjolożki jest restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Dr hab. Kaja Gadowska kieruje Zakładem Socjologii Sfery Publicznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest głównym wykonawcą lub współwykonawcą wielu projektów naukowo-badawczych. W swoich pracach naukowych opisuje systemowe przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze.

Do zarządu ESA rekomendowało badaczkę Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Pomysł stworzenia Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego narodził się 1987 roku. Po formalnym założeniu w 1994 roku zostało ono oficjalnie zaprezentowane europejskim socjologom na konferencji w Budapeszcie. Od 2001 roku ESA jest zarejestrowane jako organizacja non-profit działająca w ramach francuskiego prawa. Obecnie liczy ponad 2800 członków. Towarzystwo wspiera przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne. Stanowi też platformę wymiany doświadczeń pomiędzy socjologami oraz badaczami z innych dziedzin wiedzy.

Reprezentowanie polskich socjologów na arenie europejskiej to nie jedyne wyróżnienie dla dr hab. Gadowskiej. Jest ona laureatką m.in. pierwszej Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace doktorskie z dziedziny socjologii (2003), a także pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003) - za książkę „Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce”.

Otrzymała stypendium tygodnika Polityka „Zostańcie z nami" dla wybitnych młodych naukowców. Dwie z jej książek zostały zakwalifikowane do finału konkursu „Książka 25-lecia” organizowanego przez Instytut Socjologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 r. była także finalistką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę „Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej”. Jest członkinią Kolegium Refleksji Humanistycznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020