16.01.2021
PL EN
29.10.2019 aktualizacja 29.10.2019

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 - we wtorek w Warszawie

Krosno, 09.05.2018. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 9 bm. (dd/pkus) PAP/Darek Delmanowicz Krosno, 09.05.2018. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 9 bm. (dd/pkus) PAP/Darek Delmanowicz

Pierwszy rok funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach omówią i podsumują uczestnicy Europejskiego Forum Antyplagiatowego EFA 2019. Spotkanie odbywa się we wtorek w Warszawie.

Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa).

Uczestnicy zajmą się też skutecznością JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich, odpowiedzialnością promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta czy potrzebami uczelni, związanymi z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych.

Będzie też mowa o aktualnych wytycznych resortu nauki i Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczących stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele ponad 40. polskich uczelni - informują organizatorzy. Program można znaleźć na stronie http://efpe.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/EFA-2019.pdf

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2021