02.12.2020
PL EN
06.11.2019 aktualizacja 06.11.2019

Prorektor AGH nt. statusu uczelni badawczej: zmiany na każdym poziomie struktury

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W związku z uzyskaniem statusu uczelni badawczej planujemy zmiany na każdym poziomie struktury, tak aby jeszcze bardziej usprawnić codzienną pracę – zapowiedział w rozmowie z PAP prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Andrzej R. Pach.

W minionym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prorektor ds. nauki AGH prof. Andrzej R. Pach powiedział PAP, że w związku z uzyskaniem prestiżowego statusu uczelni badawczej AGH planuje zmiany na każdym poziomie struktury, tak aby jeszcze bardziej usprawnić codzienną pracę, chodzi m.in. o wprowadzenie języka angielskiego jako równoległego języka obsługi uczelni czy wprowadzenie dodatków motywacyjnych dla pracowników.

„Zmiany struktury organizacyjnej uczelni będą polegały na jej uproszczeniu” – zapowiedział prorektor i dodał, że planowane jest m.in. upowszechnienie konkursów jako metody obsadzania funkcji kierowniczych w uczelni. „Ważnym elementem będzie także konsolidacja pokrewnych kierunków studiów i prowadzenie ich tylko na jednym wydziale. Zmiana struktury będzie także opierała się o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry administracyjnej przy równoczesnej komputeryzacji procedur administracyjnych, finansowych i obiegu dokumentów” – wyjaśnił profesor.

W ramach ministerialnego konkursu na uczelnie badawcze AGH przedstawiła cele, z których niemal połowa dotyczyła nauki i współpracy międzynarodowej.

Wśród celów dotyczących nauki jest przyciągnięcie najlepszych kandydatów na studia oraz do szkół doktorskich, a także najlepszych kandydatów na stanowiska profesorskie.

Dodatkowe cele, które uczelnia chce zrealizować, to dofinansowanie zakupów aparaturowych poprzez tzw. starting money, czyli środki na urządzenie laboratoriów przez naukowców obejmujących stanowiska profesora uczelni (z habilitacją). Równocześnie AGH, jak zaznaczył prorektor, chce się skupić się na współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi (takimi jak CERN czy ESRF) i uruchomić ogólnopolską Sieć Uczelnianych Laboratoriów Badawczych włączoną w struktury międzynarodowe.

Opisując plany na najbliższe lata, profesor wymienił m.in. zwiększenie liczby artykułów naukowych, powstałych we współpracy międzynarodowej, i zwiększenie częstotliwości cytowania tych artykułów; zwiększenie liczby grantów krajowych i międzynarodowych.

Pytany o to, co jego zdaniem przesądziło o sukcesie uczelni w ministerialnym konkursie, prorektor odpowiedział, że AGH od lat modernizuje swoje struktury i programy studiów, tak aby dopasować je nie tylko do rynku pracy, ale także do standardów, które obowiązują w światowych centrach naukowo-badawczych.

„Nasze rosnące pozycje w krajowych i światowych rankingach pokazują, że obrana droga jest słuszna. (…) Jestem przekonany, że międzynarodowy zespół ekspertów docenił nasz wniosek właśnie ze względu na jego mocne strony, ale także wysokie prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych działań. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za otrzymane zaufanie” – powiedział prof. Pach.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020