24.10.2020
PL EN
20.11.2019 aktualizacja 20.11.2019

Częstochowa/ Pierwsi stypendyści programu "Dostępny lekarz"

Przemyśl, 09.10.2014. Lekarz w przychodni zdrowia. dd/soa PAP/Darek Delmanowicz Przemyśl, 09.10.2014. Lekarz w przychodni zdrowia. dd/soa PAP/Darek Delmanowicz

Samorząd Częstochowy zawarł we wtorek umowy stypendialne z pierwszym trojgiem studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych w ramach miejskiego programu "Dostępny lekarz". Po ukończeniu nauki rozpoczną oni pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

"Aby sytuacja w służbie zdrowia trwale się poprawiła, potrzebni są przede wszystkim lekarze" – tłumaczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, przybliżając ideę samorządowego programu "Dostępny lekarz", realizowanego w mieście w ramach szerszego projektu pod nazwą "Teraz lepsza praca".

Prezydent zaznaczył, że samorząd wspiera ochronę zdrowia m.in. przez remonty oddziałów czy inwestycje, takie jak nowy szpitalny oddział ratunkowy w dzielnicy Zawodzie. Miasto realizuje też programy zdrowotne i profilaktyczne. Program "Dostępny lekarz" ma ograniczyć problemy kadrowe, będące – po finansowych – najpoważniejszymi kłopotami placówek służby zdrowia w Polsce, także w Częstochowie.

"O ile część budynków, dzięki staraniom samorządów i środkom unijnym, jest sukcesywnie modernizowana, o tyle kontrakty NFZ nie gwarantują finansowania na poziomie dającym możliwość zbilansowania rocznych budżetów. Konieczne są systemowe zmiany w opiece zdrowotnej, zwłaszcza związane z finansowaniem lecznictwa zamkniętego" – podał we wtorkowym komunikacie Urząd Miasta w Częstochowie.

Samorządowy program ma łagodzić problem braków kadrowych w częstochowskiej służbie zdrowia. Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozostania na dłużej w Częstochowie. Pierwsi stypendyści to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W zamian za stypendium zobowiązali się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przez co najmniej 3 lata po ukończeniu nauki.

Mówiąc o tym, co zachęciło ich do zainteresowania się miejskim stypendium, studenci podkreślali we wtorek m.in. szybszą niż w dużych ośrodkach akademickich możliwość pełnego wejścia w lekarską praktykę oraz możliwość istotnego obniżenia kosztów utrzymania w okresie pracy w Częstochowie.

Częstochowski samorząd przyznaje stypendium studentce lub studentowi kierunku lekarskiego, który zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Stypendysta zobowiązany jest podjąć pracę w mieście po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w 18 miesięcy od ukończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.

Stypendium przyznaje się osobie, której średnia ocen za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5, oraz w przypadku zaliczenia w terminie V roku studiów (tj. do 30 września danego roku) i wpisania na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium, oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Program "Dostępny lekarz" składa się z trzech elementów. Pierwszy to stypendia, które właśnie – po zakończeniu naboru – otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych. Drugi element programu – "Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza" – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS.

Trzeci moduł to "Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne". Przewiduje on m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji oraz innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych, w zależności od potrzeb miejskiego szpitala.(PAP)

Autor: Marek Błoński

mab/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020