21.09.2020
PL EN
01.12.2019 aktualizacja 01.12.2019

Wspólne geny autyzmu i ADHD

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Te same geny wpływają na rozwój autyzmu i ADHD - informuje „Nature Neuroscience”

W Danii u około jednego procenta uczniów zdiagnozowano autyzm, a u 2-3 proc. - ADHD. Autyzm i ADHD to różne zaburzenia rozwojowe, ale mogą mieć pewne wspólne objawy. Na przykład dzieci z autyzmem mogą wykazywać agresywne zachowania, być impulsywne i mieć problemy w szkole i w relacjach społecznych - te same objawy mogą też występować u dzieci z ADHD.

Teraz naukowcy z iPSYCH, największego duńskiego projektu badawczego w dziedzinie psychiatrii, odkryli, że podobieństwa między tymi dwiema diagnozami można powiązać ze zmianami w tych samych genach. Nowe badanie przeprowadzone we współpracy z Broad Institute i Harvard jest największym jak dotąd badaniem rzadkich mutacji w genomie osób z ADHD i autyzmem.

W ramach projektu, Anders Børglum profesor z uniwersytetu w Aarhus i jego współpracownicy mieli dostęp do próbek z duńskiego National Biobank w Statens Serum Institut oraz danych z Duńskiego Centralnego Rejestru Badań Psychiatrycznych. Wykorzystano dane 3962 osób z autyzmem, 901 z autyzmem i ADHD, 3477 z ADHD oraz liczącej 5002 osób grupy kontrolnej bez żadnej ze wspomnianych diagnoz. Genomy analizowano precyzyjną metodą sekwencjonowania egzonu.

„Sam fakt, że mutacje występują w tym samym stopniu i w tych samych genach u dzieci z autyzmem i u dzieci z ADHD, wskazuje na udział tych samych mechanizmów biologicznych - powiedział prof. Anders Børglum. - Po raz pierwszy genom został tak kompleksowo zmapowany na ADHD i autyzm, a odkrycie, że dzieci z ADHD mają taką samą liczbę szkodliwych mutacji genów w swoim DNA, jak dzieci z autyzmem, jest zarówno uderzające, jak i dość zaskakujące”.

Genem, na który najczęściej wpływają mutacje u osób z ADHD lub autyzmem, jest tak zwany gen MAP1A. Gen bierze udział w tworzeniu fizycznej struktury komórek nerwowych - ich wewnętrznego „szkieletu” i jest ważny dla rozwoju mózgu.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020