19.09.2020
PL EN
02.12.2019 aktualizacja 03.12.2019

Profesor Leszek Kaczmarek prezydentem EMBC

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Profesor Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie został wybrany na prezydenta Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC) - poinformował w poniedziałek Instytut. Zadaniem EMBC jest wspieranie współpracy europejskiej oraz finansowanie kształcenia i rozwoju kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej.

EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Program EMBC realizowany jest głównie za pośrednictwem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i obejmuje m.in. organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje naukowców na różnych etapach kariery oraz przyznawanie grantów i stypendiów w dziedzinie Nauk o Życiu.

Urodził się w 1957 r. w Warszawie. Studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską z zakresu hematologii doświadczalnej - biologii komórki wykonał pod kierunkiem prof. Wiesława Jędrzejczaka, uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych w 1983 r. W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego, gdzie jest zatrudniony do dziś, obecnie jako kierownik Pracowni Neurobiologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1988 r. od Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a tytuł profesora - w 1996 r.

Obecnie kieruje też (razem z dr hab. Eweliną Knapską) Centrum Doskonałości BRAINCITY, wyłonionym w 2018 roku w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Od 1986 r. główne zainteresowania naukowe badacza dotyczą funkcjonowania komórek nerwowych mózgu. Zajmuje się m.in. aktywnością genów w mózgu w procesie uczenia oraz plastyczności, będącej podłożem uczenia się i pamięci, a także najpoważniejszych schorzeń takich jak padaczka, autyzm, schizofrenia, czy też uzależnienia.

Opublikował ponad 200 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, cytowanych ponad 9 tysięcy razy przez innych badaczy.

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. W 1998 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2009 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020