03.08.2020
PL EN
03.12.2019 aktualizacja 03.12.2019

Śląskie/ Nabór do Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nabór do Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, który ma pomagać uczelniom regionu w przyciąganiu wybitnych lub znanych naukowców, ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Celem jest zatrzymanie młodych ludzi, szukających atrakcyjnych studiów.

GZM zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Uchwałę ws. uruchomienia programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" i przeznaczenia na jego realizację w latach 2019-22 kwoty 8 mln zł zgromadzenie Metropolii przyjęło we wrześniu br. W poniedziałek rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska poinformowała o ogłoszeniu naboru do programu.

Rożnowska przypomniała, że na terenie GZM działa 28 uczelni wyższych, w których kształci się blisko 120 tys. studentów. Wkrótce mają oni zyskać możliwość udziału w wykładach, seminariach lub laboratoriach prowadzonych przez wybitnej klasy naukowców, wykładających na co dzień w dwudziestce najlepszych uczelni na świecie.

Metropolia dzięki funduszowi zapewni pokrycie do 99 proc. kosztów związanych z wynagrodzeniem zapraszanych naukowców. Nabór ma charakter ciągły – uczelnie mogą wnioskować o dofinansowanie w dowolnym momencie roku. Przez trzy najbliższe lata będą mogły otrzymać łącznie 8 mln zł: po 3 mln zł w 2020 r. i 2022 r. oraz 2 mln zł w 2021 r.

Składając wniosek o przyznanie dotacji, uczelnie powinny przedstawić CV zapraszanego naukowca, jego wstępną zgodę do wzięcia udziału w planowanym projekcie, jego dorobek naukowy oraz zaprezentować opis i zakres planowanej współpracy, np. liczbę wykładów otwartych, indywidualnych konsultacji i czas trwania specjalistycznego seminarium.

Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą pobyty dłuższe, powyżej miesiąca. Dodatkowe punkty przewidziano za współpracę uczelni z regionu w danym projekcie – w formie np. wymiany studentów czy prowadzenia przez zaproszonego naukowca zajęć na partnerskiej uczelni. Dofinansowanie otrzymane w danym roku musi zostać w nim rozliczone.

Jak mówił we wrześniu br. przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, przygotowane w uzgodnieniu z wszystkimi działającymi na tym terenie uczelniami rozwiązanie to tzw. fundusz noblowski - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią, dzięki tworzeniu tam atrakcyjnych warunków studiowania.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały ws. funduszu, wsparcie programu ma trafiać do uczelni na angażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, którzy poprzez udział w wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowanie prac dyplomowych czy inne aktywności – zachęcaliby studentów i doktorantów do kontynuowania nauki w lokalnej uczelni i wiązania przez to przyszłości z regionem.

Fundusz ma w ten sposób realizować jedno z założeń Programu działań strategicznych GZM do roku 2022 – przyjętego wiosną br. krótkookresowego dokumentu strategicznego Metropolii, wskazującego jej najważniejsze cele na ponad trzy najbliższe lata. Chodzi o wsparcie potencjału naukowego i edukacyjnego Metropolii jako remedium na jej opuszczanie przez młodych ludzi.

"W ręce naszych uczelni oddajmy decyzję dotyczącą tego, którzy to będą naukowcy. Niemniej patrząc na aktualne wyniki czterech najbardziej prestiżowych rankingów światowych będą to wykładowcy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Singapuru albo Chin” - powiedział Karolczak, cytowany w poniedziałek przez Rożnowską.

"Mamy nadzieję, że współpraca nawiązana w trakcie trwania konkretnego projektu, będzie kontynuowana również w przyszłości i pozwoli na przykład doktorantom skorzystać z możliwości odbycia zagranicznego stażu na macierzystej uczelni wybitnego naukowca" - dodał przewodniczący.

Władze GZM akcentują, że utworzenie i konstrukcja funduszu były m.in. konsultowane z działającą przy Metropolii radą społeczno-gospodarczą, której przewodniczy prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tomasz Pietrzykowski. 

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020