26.10.2020
PL EN
13.12.2019 aktualizacja 13.12.2019

Prezydent wręczył nominacje 81 nowym profesorom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje 81 nowym profesorom - poinformowano na stronie kancelarii prezydenckiej.

Akty nominacyjne otrzymali w czwartek:

1. Janina ADAMUS - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Częstochowska

2. Wioletta BARAŃSKA-RYBAK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

3. Mirosław BĄCZYK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. Krzysztof BŁASZYK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

5. Ewa BRAUN - profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6. Magdalena BUJALSKA-ZADROŻNY - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

7. Jarosław BYSTROŃ - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8. Marzanna CECHOWSKA-PASKO - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

9. Jarosław CHOJNACKI - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Gdańska

10. Jan DANIELEWICZ - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

11. Jolanta DASZYŃSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

12. Adam DOBACZEWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Ilona DOBOSIEWICZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Opolski

14. Mariusz DUDZIAK - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

15. Irena DŻURKOWA-KOSSOWSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16. Andrzej FABIANOWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

17. Maciej FRANZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18. Katarzyna GAWDZIŃSKA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Morska w Szczecinie

19. Anna GIZA-POLESZCZUK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

20. Paweł GRATA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

21. Ryszard GRYGLEWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

22. Bożena HOŁA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

23. Wojciech JAGUSIAK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

24. Jarosław JAKUBOWICZ - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Poznańska

25. Paweł JANISZEWSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

26. Robert KAJA - profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

27. Leszek KALINOWSKI - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

28. Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Łódzka

29. Grzegorz KARBOWIAK - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polska Akademia Nauk w Warszawie

30. Paweł KAWALEC - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

31. Bogdan KAŹMIERCZAK - profesor nauk inżynieryjno-technicznych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

32. Leszek KOLENDOWICZ - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33. Małgorzata KOŁODZIEJCZAK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Szpital św. Elżbiety w Warszawie

34. Anna KUCABA-PIĘTAL - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Rzeszowska

35. Ryszard KULESZA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

36. Radosław LENARCZYK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

37. Wacław LEWANDOWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

38. Beata ŁACIAK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

39. Marcin ŁUKASZEWICZ - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

40. Jolanta MAŁECKA-KUKAWKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

41. Henryk MAMZER - profesor nauk humanistycznych Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

42. Bartosz MOLIK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

43. Arkadiusz MORAWIEC - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

44. Wojciech NAUMNIK - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

45. Arkadiusz NOWAK - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Opolski

46. Danuta OKOŃ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński

47. Ks. Jacek PAWLIK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

48. Andrzej PELISIAK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski

49. Aleksandra PLATT-SAMORAJ - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

50. Julian PLEWA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

51. Monika PODHORECKA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

52. Bartosz POWAŁKA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

53. Nafis RAHMAN - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

54. Wiesław ROKICKI - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Warszawska

55. Bożena ROZWADOWSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

56. Edward RÓJ - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

57. Aleksandra SAS-BOJARSKA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Gdańska

58. Jerzy SIELSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

59. Teresa SIERPIŃSKA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

60. Przemysław SIKORA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

61. Dariusz SKIBICKI - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

62. Edyta SKRZYPEK - profesor nauk rolniczych, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

63. Ewa SŁOMIŃSKA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

64. Anna SNAKOWSKA - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

65. Marcin SOLARZ - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

66. Beata STANISZ - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

67. Sławomir SUJECKI - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Politechnika Wrocławska

68. Piotr SUWALSKI - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

69. Andrzej SZCZERSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

70. Ewa SZCZĘSNA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

71. Tomasz SZOLC - profesor nauk inżynieryjno-technicznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

72. Edyta SZUROWSKA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

73. Piotr SZYMAŃSKI - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

74. Ks. Marek TATAR - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

75. Barbara THIEM - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

76. Urszula WACHOWSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

77. Mariusz WIDERYŃSKI - profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

78. Artur WINIARSKI - profesor sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

79. Beata ZAKRZEWSKA-PNIEWSKA - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

80. Mariusz ZDROJEK - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, Politechnika Warszawska

81. Irena ŻARNOWSKA-KUSZEWSKA - profesor sztuki, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020