23.02.2020
PL EN
03.01.2020 aktualizacja 03.01.2020

Politechnika Śląska kontynuuje proces podnoszenia jakości kształcenia

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Baza otwartych zasobów edukacyjnych, uruchomienie interdyscyplinarnej specjalności: automatyki i eksploatacji inteligentnych budynków oraz zatrudnienie wykładowców z zagranicy – to niektóre cele projektu dot. podnoszenia poziomu nauczania realizowanego przez Politechnikę Śląską.

Jak przypomniała PAP dr Anna Waligóra z Politechniki Śląskiej, głównym celem tego przedsięwzięcia jest wieloaspektowe doskonalenie procesu kształcenia, wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w tzw. Ustawie 2.0, a także ułatwienie w dostosowaniu Politechniki Śląskiej do wymogów uczelni badawczej, którą się niedawno stała.

Chodzi o realizowany od roku projekt pt. "Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym", dofinansowany kwotą ponad 38 mln zł z NCBR. Teraz Waligóra przesłała PAP doprecyzowane szczegóły.

I tak projekt zakłada uruchomienie nowych kierunków i specjalności m.in. interdyscyplinarnej specjalności: automatyka i eksploatacja inteligentnych budynków, a także doskonalenie istniejących programów kształcenia w tym w zakresie automatyki, elektroniki i informatyki, transportu, inżynierii lądowej, zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii biomedycznej oraz inżynierii materiałowej.

Przedsięwzięcie zakłada również dalszy rozwój procesu internacjonalizacji uczelni. "Jakość kształcenia zostanie podniesiona poprzez zaangażowanie doświadczonych wykładowców z zagranicy, którzy przedstawią tematykę z danego obszaru nauki. Zapraszani będą wybitni specjaliści, posiadający dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny. Docelowo we wskaźnikach planuje się zatrudnienie 36 wykładowców z zagranicy" – poinformowała Waligóra.

Uczelnia planuje ponadto uruchomienie centrum usług wspólnych, czyli "unikalnego centrum doradczego, z którego będzie mógł skorzystać zarówno student, doktorant, jak i pracownik". "Do zadań centrum usług wspólnych należeć będzie m.in. udzielanie informacji dotyczących procesu kształcenia, obowiązujących na Politechnice Śląskiej procedur wewnętrznych oraz oddelegowywanie do właściwej jednostki w celu wyjaśnienia zapytania lub rozwiązania problemów" – wskazała Waligóra. System ma usprawnić procesy realizowane na uczelni i zmniejszyć obciążenie pracą poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Dodatkowo w ramach projektu opracowana zostanie baza otwartych zasobów edukacyjnych, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. "Projekt zakłada wprowadzenie do procesu kształcenia elastycznych i zwiększających efektywność nauczania metod, opartych na modelu hybrydowym z zastosowaniem e-learning, b-learning i m-learning" – podała Waligóra.

Ponadto podczas trwania tego czteroletniego projektu wsparciem zostanie objętych 4245 studentów, 20 doktorantów szkoły doktorskiej oraz 125 pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska realizuje jednocześnie inny tego typu projekt: "Politechnika Śląska jako centrum nowoczesnego kształcenia opartego o badania i innowacje", zaplanowany na lata 2018-2022, dofinansowany kwotą ponad 28 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020