29.09.2020
PL EN
09.01.2020 aktualizacja 09.01.2020

NAWA rozpoczęła nabór do III edycji programu Polskie Powroty

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do III edycji programu Polskie Powroty, który ma zachęcić polskich badaczy pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju. Wnioski przyjmowane są do końca marca.

Celem Polskich Powrotów jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutach badawczych.

W III edycji program umożliwia też zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy.

Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). W informacji prasowej przesłanej w środę PAP podkreślono, że program tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej. Można je składać do 31 marca 2020 r.

O środki mogą się ubiegać podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe (utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Polska Akademia Umiejętności, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Dofinansowanie może wynieść do 2,27 mln zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. Jeśli projekt obejmuje również dofinansowanie badań, maksymalne finansowanie wynosi 2,22 mln zł ze środków NAWA oraz 200 tys. zł ze środków NCN.

Ze środków programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej: wynagrodzenie powracającego naukowca i członków grupy projektowej; przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Możliwe jest również finansowanie adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej - oraz kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres od 36 do 48 miesięcy.

Dotychczas w ramach Polskich Powrotów do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020