31.10.2020
PL EN
11.01.2020 aktualizacja 11.01.2020

Politechnika Białostocka wdroży system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Białostocka będzie wdrażać opracowany w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - poinformowano w piątek na konferencji prasowej. Jak informuje uczelnia, ma to przynieść oszczędności i sprawniejsze zarządzanie.

Politechnika Białostocka jest największą techniczną uczelnią w regionie.

"Przyszła pora na poważną informatyzację naszej uczelni, która pozwoliłaby nam ogarnąć wszystkie pola naszej działalności w sposób cyfrowy" - powiedział w piątek na konferencji prasowej rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Mówił, że jest to możliwe dzięki pozyskaniu środków z programu POWER, z których ok. 6 mln zł zostanie przeznaczonych na pełną informatyzację uczelni.

Pierwszym etapem cyfryzacji ma być wprowadzenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim - poinformował Dzienis. "Cały system zarządczy, jak i system kształcenia i badań naukowych, będzie objęty tą dokumentacją cyfrową" - powiedział rektor. Wyraził nadzieję, że w ciągu dwóch lat uda się ten system wdrożyć. Powiedział też, że dzięki temu skończy się wydawanie pieniędzy na papier, co - jak mówił - rocznie kosztuje uczelnię ok. 300 tys. zł. Ocenił, że być może nie są to duże pieniądze, ale zawsze oszczędności.

Podlaski Urząd Wojewódzki jest autorem programu EZD i jest pionierem informatyzacji administracji rządowej i publicznej, a także innych instytucji - mówił obecny na konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że od ubiegłego roku we wdrożeniach wspomaga urząd NASK.

Paszkowski poinformował, że obecnie program jest na różnych etapach wdrażania w ponad 430 instytucjach. Jak mówił, są to instytucje, które mają różny charakter. To m.in. urzędy wojewódzkie, samorządy różnego szczebla, instytucje centralne jak Kancelaria Senatu czy Prezydenta RP, ministerstwa np. finansów, edukacji czy rolnictwa, a też takie instytucje jak np. Naczelne Archiwum Państwowe. W sumie program ma blisko 80 tys. użytkowników - mówił wojewoda.

Poinformował też, że obecnie program korzysta na różnych etapach wdrożenia 26 uczelni państwowych m.in. Uniwersytet Gdański czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. "Cieszę się, że również do tego grona dzisiaj dochodzi Politechnika Białostocka. To jest kolejna uczelnia, która na terenie naszego miasta będzie wdrażać EZD, taką uczelnią jest już Uniwersytet Medyczny, również Uniwersytet w Białymstoku" - powiedział Paszkowski.

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, prof. Joanna Ejdys mówiła, że postrzega EZD tylko w kategoriach programu, który przyniesie uczelni korzyści. Mówiła, że jedną z nich jest to, iż system dla instytucji publicznej jest całkowicie bezpłatny zarówno na etapie wdrożenia, szkoleń, ale także później - na etapie jego utrzymywania. "Z punktu widzenia pracowników(...) wierzę, że oprócz tych oszczędności w zużyciu papieru, szybszego załatwiania spraw, skutecznego zarządzania uczelnią, my będziemy mieli dostęp do informacji dużo szybciej" - dodała Ejdys. Liczy też na współpracę z innymi uczelniami, które wdrażają ten system.

Pytana na co zostaną przeznaczone pieniądze pozyskane w ramach POWER na cyfryzację uczelni mówiła, że są to środki na informatyzację kształcenia, zakup instrumentów do e-learningu oraz nowy informatyczny system do zarządzania uczelnią posiadającego różnego rodzaju moduły.

Pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. cyfryzacji Mariusz Madejczyk liczy, że dzięki temu, iż system jest wprowadzany na uczelniach, jego potencjał będzie się rozwijał. Zauważył, że z dotychczasowych doświadczeń wie, że wdrożenie systemu nie jest łatwe w strefie "emocjonalnej", bo - jak mówił - trzeba przyzwyczaić ludzi do nowych rozwiązań.

Poinformował też, że obecnie Podlaski Urząd Wojewódzki pracuje wspólnie z ministerstwem cyfryzacji i NASK nad projektem EZD RP. "To kolejne wcielenie EZD PUW" - mówił Madejczyk. Dodał, że projekt ma być zakończony do 2022 roku i ma objąć całą administrację.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020