21.09.2020
PL EN
16.01.2020 aktualizacja 16.01.2020

Znamy kolejne "Gwiazdy umiędzynarodowienia"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Osoby o wybitnych osiągnięciach w: badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingu za granicą, kształceniu obcokrajowców po raz trzeci nagrodzono "Gwiazdami umiędzynarodowienia".

Misją nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Star”, jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych.

"Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość" – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członkini Kapituły Nagrody, cytowana w przesłanej PAP informacji.

W kategorii "Research Star" nagrodzono prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego. Jako "Teaching Star" doceniono prof. Jacka Szepietowskiego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zaś jako "Management Star" dr Dorotę Piotrowską z Politechniki Łódzkiej. W kategorii "Marketing Star" uhonorowano Marcina Witkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W konkursie przyznawane są także dwie nagrody specjalne: dla wschodzącej gwiazdy umiędzynarodowienia ("Rising Star") oraz dla rektora, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji ("Distinguished Star"). W tej pierwszej kategorii nagrodę otrzymała Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin, zaś w drugiej uhonorowano (pośmiertnie) profesora Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

W tym roku wprowadzono nową kategorię: Gwiazda Dyplomacji Publicznej ("Public Diplomacy Star"). Otrzymał ją prof. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Nie da się umiędzynarodowić uczelni bez współpracy z ambasadorami i innymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych – podkreśliła podczas posiedzenia Kapituły Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. – Stworzenie tej kategorii jest bardzo dobrym posunięciem, bo dyplomatów docenia się zwykle za ich pracę polityczną, a niezmiernie rzadko dostrzegana jest ich rola w innych obszarach. Dzięki temu wyróżnieniu ambasadorzy zobaczą, że ich - nierzadko pionierska i ciężka praca na rzecz świata nauki - jest dla środowiska ważna" - dodała.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network. Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Gala finałowa Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars” odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Łodzi podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020".

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020