20.09.2020
PL EN
18.01.2020 aktualizacja 18.01.2020

NCBR: ruszył 4. konkurs polsko-turecki na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W piątek rozpoczął się 4. polsko-turecki konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. NCBR czeka na wnioski od polsko-tureckich konsorcjów z obszaru technologii teleinformatycznych, energii, zdrowia lub żywności.

Konkurs to efekt nawiązanej w 2014 roku współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji – TÜBİTAK – poinformowało NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

Wnioski w 4. konkursie będzie można składać do 18 marca 2020 roku na stronie www.ncbr.gov.pl.

Na wsparcie projektów NCBR przeznaczyło tym razem 5 mln zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 tys. zł. W przypadku organizacji badawczej intensywność dofinansowania może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku przedsiębiorcy – do 80 proc. Przewidywany okres realizacji projektu to 24-36 miesięcy.

Do konkursu mogą się zgłaszać polsko-tureckie konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jeden wnioskodawca z Polski oraz co najmniej jeden podmiot z Turcji. Nie ma wymagań co do liczby członków w konsorcjum, jednak powinno być ono zrównoważone pod względem liczby i rodzaju partnerów oraz podziału budżetu.

„Podmioty tureckie otrzymają dofinansowanie z TÜBİTAK. Po stronie polskiej o dofinansowanie z NCBR mogą się ubiegać jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja jednostek naukowych oraz takie, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Co istotne, obowiązkowy jest udział polskiego przedsiębiorcy w konsorcjum polsko-tureckim w przypadku udziału w nim przedsiębiorcy z Turcji” – wyjaśnia NCBR.

Wnioski zostaną ocenione zgodnie z krajowymi przepisami instytucji finansujących, ale na podstawie wspólnie uzgodnionych zasad i kryteriów oceny. NCBR i TÜBİTAK ustalą i ogłoszą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania. Programy międzynarodowe to dynamicznie rozwijający się obszar działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych zobowiązuje nas ustawa o NCBR. Bez takiej współpracy nie wyobrażam sobie efektywnego wspierania polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy mają ambicje wejścia ze swoimi innowacjami na zagraniczne rynki” – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w komunikacie.

NCBR przypomina, że w latach 2014-2018 ogłoszono trzy konkursy na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Wpłynęło na nie w sumie 113 wniosków, a do finansowania wybrano 15 projektów. Polskie podmioty otrzymały z NCBR łącznie 11,8 mln zł dofinansowania.

Jednym z beneficjentów pierwszego konkursu polsko-tureckiego jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który nawiązał współpracę z Acıbadem Üniversitesi. „W jej wyniku powstał realizowany w latach 2016-2018 projekt pozyskiwania nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera. Jego efekty są obiecujące. To nie tylko publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, liczne wykłady na konferencjach naukowych, ale również patenty. A przede wszystkim wytypowane zostały związki, które budzą nadzieję na potencjalne ich zastosowanie w terapii choroby Alzheimera” – opisano w komunikacie.

Więcej informacji na temat 4. konkursu polsko-tureckiego wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl 

PAP - Nauka w Polsce

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020