19.09.2020
PL EN
22.01.2020 aktualizacja 22.01.2020

NCBR: 2 mln zł na nowatorskie projekty polsko-izraelskie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

2 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnych projektów realizowanych w ramach 7. konkursu polsko-izraelskiego - poinformowało w środę NCBR. Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja br.

Konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe ogłosiły w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z izraelską agencją Israel Innovation Authority. Wsparcie finansowe ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, tworzonych z myślą o zastosowaniach komercyjnych.

"Zależy nam na tym, żeby efektem wysiłków naszych wnioskodawców były rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, z potencjałem rynkowym dla Polski, Izraela i Europy – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w prasowym komunikacie. – A potencjał do wspólnych projektów jest ogromny. Izrael należy do światowej czołówki w dziedzinie badań naukowych i innowacji, również w naszym kraju sektor ten bardzo dynamicznie się rozwija. Jeden z naszych atutów to liczne grono świetnie wykształconych absolwentów studiów inżynierskich. Istnieje wiele płaszczyzn, na których przedsiębiorcy oraz naukowcy z Polski i Izraela mogą nawiązać współpracę z pożytkiem dla obu stron. Jak pokazały nasze poprzednie konkursy, są to chociażby inżynieria systemów informatycznych, elektronika czy elektrotechnika. Ale katalog możliwości jest znacznie szerszy, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie" – dodaje.

W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych – w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza.

Współpraca między podmiotami z Polski i Izraela - jak zaznaczają organizatorzy konkursu - w zgłoszonym projekcie powinna być uzasadniona oczywistą korzyścią z niej wynikającą. Taką wartością dodaną może być np. zwiększenie zasobów wiedzy, szersze grono potencjalnych klientów czy dostęp do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest zrównoważony wkład uczestników z obu państw w realizację zadań badawczych. Oznacza to, że udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i izraelską) nie może być mniejszy niż 30 proc. całkowitego kosztu jego realizacji.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja br., a ich nabór jest prowadzony drogą elektroniczną. Przejdą one w NCBR ocenę formalną, a następnie ocenę ekspercką. Na tej podstawie NCBR i Israel Innovation Authority ustalą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania. Zostanie ona opublikowana na stronach Centrum.

Współpraca polsko-izraelska w zakresie innowacyjności oraz prac badawczo-rozwojowych rozpoczęła się w lipcu 2010 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Israel Industry Center for R&D (MATIMOP/ISERD) podpisały wtedy porozumienie o współpracy. Jego celem było wspieranie podmiotów z Polski i Izraela w realizacji wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Pierwsze trzy wspólne konkursy zostały przeprowadzone na warunkach Inicjatywy EUREKA. Na początku lutego 2016 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Odtąd konkursy są realizowane na zasadach ustalonych wspólnie przez instytucje z obu krajów.

W pierwszych sześciu konkursach polsko-izraelskich kwota dofinansowania NCBR dla polskich partnerów wyniosła ponad 10 mln zł.

Tylko w 2019 roku NCBR, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło 28 konkursów międzynarodowych. 

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020