28.02.2021
PL EN
23.01.2020 aktualizacja 23.01.2020

Uniwersytet Śląski z dotacją do przestrzeni dla innowacyjnej przedsiębiorczości

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Śląski dzięki unijnemu projektowi stworzy wielofunkcyjną przestrzeń dla osób chcących rozwijać innowacyjną przedsiębiorczość. Uczelnia wyremontuje w tym celu dawny gmach Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej.

Umowę unijnej dotacji do stworzenia „SPINplace - centrum kreatywności i coworkingu” podpisali w czwartek w Katowicach rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk i marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Przedsięwzięcie o wymiarze regionalnym i międzyuczelnianym ma wzmacniać współpracę uniwersytetu i współpracujących uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Zastępca kanclerza Uniwersytetu Śląskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Dariusz Laska wyjaśniał w czwartek, że koncepcja projektu powstała kilka lat temu wśród pracowników uczelni, spółki celowej SPIN-US, a także pracowników centrów badawczych funkcjonujących przy uczelni czy obserwatoriów badawczych.

„W ostatnich latach wykonaliśmy wiele pracy motywując studentów i pracowników naukowych do pogłębiania relacji z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym, które mogłoby się zakończyć stworzeniem start-upów czy spin-offów, czyli spółek opartych o własność intelektualną czy inne formy sieciowania, wymiany doświadczeń” - wyjaśniał wicekanclerz.

"Celem tego projektu jest zintegrowanie wewnątrz uniwersytetu wszystkich inicjatyw, które mają na celu stworzenie ogólnouczelnianego biznesowego centrum kreatowności, co-workingu, prototypowania i animowania projektów badawczo-wdrożeniowych, które następnie mogą być przekazywane do inwestorów w woj. śląskim” - uściślił Laska.

Jak zaznaczył, uczelni szczególnie zależy na animowaniu interdyscyplinarnych projektów, jako najlepiej przygotowanych do wdrażania w biznesie. Dodał też, że SPINplace zaprojektowano z myślą o osobach, które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją biznesową działalność, mają pomysł na nowy produkt lub usługę i poszukują przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów między społecznością akademicką, reprezentującą różne obszary technologiczne, a światem biznesu.

Centrum kreatywności i coworkingu, które ma powstać do jesieni 2022 r., ma obejmować kilka inicjatyw. Jedna z nich to „Silesia Design School” – przestrzeń pod kątem inicjatyw rozwijających zaplecze projektowania usług i produktów. „Spin Business Accelerator” ma z kolei kreować i wspierać projekty dotyczące opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii.

W SPINplace ma działać fabryka start-upów, w której mentorzy, inwestorzy i eksperci będą mogli angażować się w inicjatywy biznesowe w zamian za prawa do udziałów, a także centrum prototypowania trójwymiarowego. Przewidziano inicjatywę mającą łączyć i sieciować naukowców różnych dziedzin z różnych uczelni, przestrzeń spotkań i pracy np. dla studenckich kół naukowych, a także kawiarenkę umożliwiającą organizację wydarzeń popularyzujących naukę.

Dla utworzenia centrum SPINplace zaplanowano przebudowę i odnowienie pomieszczeń budynku przy ul. Bankowej 5, wraz z jego zewnętrzną elewacją. To dawna siedziba Narodowego Banku Polskiego, przejęta przez uczelnię w 2006 r. (NBP przeniósł się do sąsiadującego z tym budynkiem nowego gmachu).

Ostatnio w budynku działało m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Inwestycję dotyczącą ul. Bankowej 5 umieszczono w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Na projekt wartości 30 mln zł uczelnia otrzyma 25,3 mln zł dotacji w ramach działań pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014–2020.

Wicekanclerz Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że w część inwestycyjna projektu będzie wsparta działaniami organizacyjnymi uczelni – z włączeniem jej biura współpracy z gospodarką, spółki SPIN-US, obserwatoriów badawczych, m.in. z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów, procesów miejskich i metropolitalnych, a także Śląskiego Centrum Wody czy biura rzeczników patentowych i biura karier.

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021