19.09.2020
PL EN
30.01.2020 aktualizacja 30.01.2020

Muzyczny konkurs międzyuczelniany

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kompozytorzy - nauczyciele akademiccy i studenci - mogą do 27 marca zgłaszać swoje utwory na konkurs "Uroczyste opus" organizowany przez Uniwersytet Łódzki. Zwycięska kompozycja będzie towarzyszyć otwarciom i zamknięciom posiedzeń Senatu uczelni, a jej autor otrzyma 5 tys. złotych nagrody.

Muzyka może imitować brzmienie orkiestry symfonicznej i wykorzystywać charakterystyczny rytm poloneza. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość kompozycji dotąd nieopublikowanych, niewykonanych publicznie oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Jury będzie oceniać nagranie utworu, a nie partyturę. Nagrania winny cechować się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wysokimi walorami estetycznymi. Można w nich wykorzystać środki elektroniczne i dowolne instrumentarium. Utwór powinien trwać od 4,5 do 5 minut.

Jury pod przewodnictwem prof. Sławomira Kaczorowskiego – kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi współtworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Jacek Piekarski, dr hab. Jerzy Wiśniewski oraz, w funkcji sekretarza, rzecznik prasowy Paweł Śpiechowicz.

Uniwersytet Łódzki przeznaczył dla autora zwycięskiej kompozycji nagrodę w wysokości 5 tys. złotych. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi zwycięzca konkursu przeniesie na uczelnię prawo do ingerowania w strukturę utworu jedynie w zakresie czasu prezentacji podczas uroczystości.

Propozycje utworów można przesyłać do 27 marca. Konkurs jest elementem obchodów 75-lecia Uczelni, które skierowane są do szeroko rozumianej społeczności akademickiej UŁ. Wyniki będą znane do końca kwietnia.

Płyta CD z nagraniem powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona wybranym przez uczestnika konkursu godłem. Do płyty należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą niezbędne dane osobowe i oświadczenia. Po przesłuchaniu utworów i wydaniu werdyktu otwarta zostanie jedynie koperta z danymi osobowymi zwycięzcy. Pozostałe nagrania wraz z danymi osobowymi uczestników konkursu zostaną zniszczone w obecności jurorów.

Materiały przyjmuje Centrum Promocji UŁ, ul. Uniwersytecka 3 w Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: konkurs.muzyczny@uni.lodz.pl

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020