19.09.2020
PL EN
30.01.2020 aktualizacja 30.01.2020

Grupy mniejszościowe i większościowe obiektem zainteresowania badaczy z UW

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Jak mogą się zachowywać osoby z grup większościowych, mające kontakt z ludźmi odmiennymi od siebie - wobec grup mniejszościowych, np. imigrantów czy osób homoseksualnych? Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z różnych ośrodków badawczych, m.in. Wydziału Psychologii UW.

Prof. Michał Bilewicz, pracownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW i Olga Kuzawińska, studentka tego wydziału, są współautorami publikacji, która w końcu stycznia ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji.

Autorzy artykułu omawiają wyniki badań, przeprowadzonych w 69 krajach przez zespoły złożone z badaczy społecznych, głównie psychologów. Międzynarodowe analizy wykazały, że osoby z grup większościowych, które doświadczają kontaktu z ludźmi odmiennymi od siebie, będą bardziej gotowe zaangażować się w działania na rzecz poprawy sytuacji grup mniejszościowych (np. imigrantów czy osób homoseksualnych), niż osoby bez takiego doświadczenia. Z drugiej strony kontakt może działać demobilizująco na mniejszości i powodować osłabienie ich starań o swoje prawa - czytamy w informacji prasowej przesłanej PAP.

Badania, będące podstawą artykułu, zostały przeprowadzone na grupie ok. 13 tysięcy osób - trzech tysiącach przedstawicieli narodowych grup większościowych, tysiącu osób należących do mniejszości narodowych, pięciu tysiącach osób heteroseksualnych i blisko czterech tysiącach osób nieheteroseksualnych. "Polska" część badań objęła grupy imigrantów z Ukrainy pracujących w Polsce, osób LGBT oraz grup większościowych: rdzennych Polaków i osób heteroseksualnych.

Za badania prowadzone w naszym kraju odpowiadali naukowcy z Wydziału Psychologii UW, którzy uczestniczą w projekcie "Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability" (LCure), realizowanym w ramach programu TEAM FNP.

Projekt polega na badaniu czynników zwiększających dobrostan psychiczny i aktywność społeczną grup imigranckich i innych społeczności mniejszościowych. Uczestnikami badań są Ukraińcy, Wilamowianie i Łemkowie w Polsce oraz Nahua w Meksyku.

LCure realizują pracownicy Wydziału "Artes Liberales" i Centrum Badań nad Uprzedzeniami, a kierują nim dr hab. Justyna Olko z Wydziału "Artes Liberales" oraz prof. Michał Bilewicz z CBU. Stypendystką tego projektu jest Olga Kuzawińska, współautorka publikacji w "Nature Human Behaviour".

Publikacja dostarcza również nowych wskazówek metodologicznych do badań nad zmianą społeczną i kontaktem międzykulturowym - przekazano w informacji prasowej.

PAP - Nauka w Polsce

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020